Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2024 nr. 1

ECLI:NL:GHAMS:2023:2482 (staking exploitatie huurder, beroep op vernietiging huurovereenkomst in verband met dwaling, ontbreken vergunningen) (TvHB 2024/01)

mr. M. Davelaar1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

TvHB 2024/01

Gerechtshof Amsterdam

12 september 2023

ECLI:NL:GHAMS:2023:2482

Met noot van mr. M. Davelaar 1

Samenvatting

Staking exploitatie huurder, ontbreken vergunningen, beroep op vernietiging huurovereenkomst in verband met dwaling

Huurster huurde een bedrijfsruimte ten behoeve van de exploitatie van een café. Zij heeft de exploitatie daarvan gestaakt omdat zij de benodigde Drank- en Horecavergunning niet had verkregen. De reden hiervan was dat huurster voor het verkrijgen van deze vergunning een eigen in- en uitgang zou moeten creëren, maar dit was op grond van de door de VvE gestelde regels niet mogelijk. Huurster heeft vervolgens de huurovereenkomst beëindigd met een beroep op dwaling. In eerste aanleg heeft de kanton...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

TvHB 2024/01

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. M. Davelaar1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2023:2482
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17997

Verder in 2024 nr.1

 Voorwoord

In dit nieuwe jaar brengen wij u in ons tijdschrift uiteraard weer artikelen en annotaties voor de nodige verdieping inzake huurrecht bedrijfsruimte. Zoals u van ons gewend bent, maken wij daarbij ...

 Aspecten in huurovereenkomsten voor distributiecentra

In deze bijdrage behandelen de auteurs diverse onderwerpen die aan de orde komen bij de verhuur en aanhuur van distributiecentra. Hierbij wordt ingegaan op de fase voordat de huurovereenkomst aanva...

 Het huurrecht van schoolgebouwen: een (school)vak apart

Voor het verhuren en ingebruikgeven van schoolgebouwen (gebouwen waarin een school is gevestigd) geldt niet één van de huurrechtregimes van boek 7 BW, maar gelden aparte regels op basis van de onde...

 Goed beslagen ten ijs komen, want gelijk hebben betekent nog niet gelijk krijgen

Wie in huurzaken procedeert dient zich te realiseren dat de uitkomst van de procedure niet alleen wordt bepaald door de formele huurrechtelijke situatie, maar ook door feitelijke procedurele punten...

 Signaleringen

Boeken Red, Huurrecht 2024, Ars Aequi Libri POD (ISBN: 9789493333123). Publicaties in tijdschriften D.E. Burgers, ``Over algemene voorwaarden en de sterkte van reflexwerking van de grijze en zwa...