Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2024 nr. 1/2

Toetsing bestuurders en commissarissen

mr. E.H.A. Bootsma1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Personen die het beleid van een financiële onderneming bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Voordat deze personen mogen aantreden worden zij door De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) getoetst.2 Voor benoemingen bij significante banken geldt dat de Europese Centrale Bank (ECB) het finale besluit neemt over de geschiktheid en betrouwbaarheid.3
Personentoetsingen zijn een belangrijk instrument in het toezicht op een solide en integere financiële sector. Bestuurders en commissarissen bepalen immers de tone at the top en zijn daarmee essentieel voor de strategie en bedrijfscultuur. In dit artikel wordt de praktijk van toetsingen uiteengezet alsmede hoe bestuurders en commissarissen in de financiële sector verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van de financiële onderneming.

1. Achtergrond

In de eerste cross-s...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Achtergrond

2. Geschiktheid

3. Betrouwbaarheid

4. Reputatie

5. Toetsingsproces

6. Toetsingsgesprek

7. Uitkomst toetsing

8. Effecten

9. Redelijke aanleiding

10. Hertoetsingsproces

11. Uitkomst hertoetsing

12. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E.H.A. Bootsma1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/18041

Verder in 2024 nr.1/2

 Feitelijk leidinggeven. Over de grens tussen falend en strafwaardig management

Uit angst om af te glijden naar een risicoaansprakelijkheid voor leidinggevenden wordt krampachtig vastgehouden aan een (te) rigide interpretatie van voorwaardelijk opzet. Ten onrechte. Door de zeg...

 Toetsing bestuurders en commissarissen

Personen die het beleid van een financiële onderneming bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Voordat deze personen mogen ...

 Verdediging van bestuurders en 'feitelijk leidinggevers'

Als het gaat om de verdenking van strafbare feiten die door een rechtspersoon zouden zijn gepleegd, is het mogelijk dat (ook) de bestuurder of leidinggevende van die rechtspersoon als feitelijk lei...

 Voorkoming van dubbele bestraffing van bestuurders en hun BV: de vereenzelvigingsleer revisited

'Dat kunnen alleen juristen bedenken.' Deze zin bekruipt ons als we nadenken over de problematiek die we in dit artikel zullen bespreken. Eenvoudig gezegd gaat het om de situatie waari...

 Cybersecurity naar de boardroom

Dit jaar treedt er nieuwe wetgeving in werking over 'cybersecurity'. In deze wetgeving – gebaseerd op een Europese richtlijn – ligt de focus op het voorkomen van verstoringen of uitval van diensten...