Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2024 nr. 1/2

Redactie

Hoofdredactie

mr. A. B. Vissers
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. M. Altena
mr. C. M.I. van Asperen-de Boer
mr. H. J. Bisscheroux
mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. R. de Bree
mr. drs. S.R. van Breukelen
mr. T. Felix
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. M.A. Loenen
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. R.J.M. de Rijck
mr. J.S. Roepnarain
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. A. E. Wilbrink
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. L.A. Van Bavel
mr. L.J. Bergsma
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. S.A. Eckhardt
mr. J.G. Geertsma
mr. C.A.M. Janssen
mr. S.D. de Jong
mr. D.J.E. de Kruif
mr. drs. L.J. Leijten
mr. T.S.E. van Nispen
mr. O.S. Pluimer
mr. E.Y van Schaik

Redactiesecretaris(sen)

mr. L.M. Hermans

 

Artikel

Feitelijk leidinggeven. Over de grens tussen falend en strafwaardig management

mr. dr. M.J. Hornman1

Uit angst om af te glijden naar een risicoaansprakelijkheid voor leidinggevenden wordt krampachtig vastgehouden aan een (te) rigide interpretatie van voorwaardelijk opzet. Ten onrechte. Door de zeggenschap, kennis en zorgplicht van de leidinggevende meer als onderling communicerende vaten te benaderen, kan passende betekenis worden toegekend aan het niet of onvoldoende uitoefenen van toezicht of controle door die leidinggevende op een wijze die verenigbaar is met het schuldbeginsel én het dogmatische karakter van voorwaardelijk opzet en daarmee met het deelnemingskarakter van feitelijk l... abonneren of dit artikel kopen.

Toetsing bestuurders en commissarissen

mr. E.H.A. Bootsma1

Personen die het beleid van een financiële onderneming bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Voordat deze personen mogen aantreden worden zij door De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) getoetst.[2] Voor benoemingen bij significante banken geldt dat de Europese Centrale Bank (ECB) het finale besluit neemt over de geschiktheid en betrouwbaarheid.[3] Personentoetsingen zijn een belangrijk instrument in het toezicht op een solide en integere financiële sector. Bestuurders en commis... abonneren of dit artikel kopen.

Verdediging van bestuurders en 'feitelijk leidinggevers'

mr. H.J.J. Bisscheroux en prof. mr. D.R. Doorenbos1

Als het gaat om de verdenking van strafbare feiten die door een rechtspersoon zouden zijn gepleegd, is het mogelijk dat (ook) de bestuurder of leidinggevende van die rechtspersoon als feitelijk leidinggever aansprakelijk wordt gesteld in een strafrechtelijke procedure. De verdediging van de vermeende feitelijk leidinggever heeft tegen die verdenking een breed palet aan verweren tot haar beschikking. Zowel het strafrecht als het civiele bestuurdersaansprakelijkheidsrecht bieden daarvoor voldoende mogelijkheden. 1. Inleiding Wanneer het gaat over feitelijk leid... abonneren of dit artikel kopen.

Voorkoming van dubbele bestraffing van bestuurders en hun BV: de vereenzelvig...

mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma en mr. L.C.J.W. Verhoeven1

'Dat kunnen alleen juristen bedenken.' Deze zin bekruipt ons als we nadenken over de problematiek die we in dit artikel zullen bespreken. Eenvoudig gezegd gaat het om de situatie waarin een ondernemer zowel als privépersoon (jasje uit) als via zijn rechtspersoon (jasje aan) wordt bestraft. Iets zuiverder geformuleerd: het gaat om de bestuurder, als directeur-grootaandeelhouder, van in het bijzonder de eenmans-BV die voor dezelfde onjuiste belastingaangiften als feitelijk leidinggever afzonderlijk persoonlijk wordt beboet dan wel vervolgd en bestraft, om... abonneren of dit artikel kopen.

Cybersecurity naar de boardroom

mr. drs. M. Kool en mr. drs. E.F. Vaal1

Dit jaar treedt er nieuwe wetgeving in werking over 'cybersecurity'. In deze wetgeving – gebaseerd op een Europese richtlijn – ligt de focus op het voorkomen van verstoringen of uitval van diensten in kritieke sectoren en het verbeteren van de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen, inclusief data. Als gevolg van de nieuwe wetgeving moet het onderwerp cybersecurity nu ook echt op de agenda van bestuurders komen te staan. Bestuurders krijgen onder de nieuwe wetgeving specifieke verantwoordelijkheden toegedicht om ervoor te zorgen dat hun organisaties (kunnen) voldoen aan de eisen ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Arbeidsomstandigheden Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel. Rechtspraak  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 januari 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:695 (zaak-A) en ECLI:NL:GHARL:2024:696 (zaak-B) Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 30 januari 2024 uitspraak gedaan op het hoger beroep tegen twee vonnissen van de Rechtbank Overijssel d.d. 1 maart 2021 ( ECLI:NL:RBOVE:2021:880 / ECLI:NL:RBOVE:2021:883 ). Bij die vonnissen werden twee verdachte rechtspersonen wegens het medeplegen van overtreding van artikel 32 Arbei... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS