Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2024 nr. 1/2

Verdediging van bestuurders en 'feitelijk leidinggevers'

mr. H.J.J. Bisscheroux en prof. mr. D.R. Doorenbos1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Als het gaat om de verdenking van strafbare feiten die door een rechtspersoon zouden zijn gepleegd, is het mogelijk dat (ook) de bestuurder of leidinggevende van die rechtspersoon als feitelijk leidinggever aansprakelijk wordt gesteld in een strafrechtelijke procedure. De verdediging van de vermeende feitelijk leidinggever heeft tegen die verdenking een breed palet aan verweren tot haar beschikking. Zowel het strafrecht als het civiele bestuurdersaansprakelijkheidsrecht bieden daarvoor voldoende mogelijkheden.

1. Inleiding

Wanneer het gaat over feitelijk leidinggeven als bedoeld in artikel 51 lid 2 onder 2° Sr, wordt doorgaans vooral gekeken naar de omstandigheden waaronder strafrechtelijke aansprakelijkheid kan worden vastgesteld.2 Dan wordt al snel verwezen naar het overzichtsarrest uit 2016 waarin de Hoge Raad heeft omschreven in welke gevallen kan worden gesproken van feitelijk leidinggeven.3 In dit artikel kiezen wij voor een wat andere benad...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Strafrechtelijk deel

3. Civielrechtelijk deel

3.1. Relevantie voor het strafrecht

3.2. Civielrechtelijke bestuurdersaansprakelijkheid

3.3. Verweren tegen bestuurdersaansprakelijkheid

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. H.J.J. Bisscheroux en prof. mr. D.R. Doorenbos1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/18042

Verder in 2024 nr.1/2

 Feitelijk leidinggeven. Over de grens tussen falend en strafwaardig management

Uit angst om af te glijden naar een risicoaansprakelijkheid voor leidinggevenden wordt krampachtig vastgehouden aan een (te) rigide interpretatie van voorwaardelijk opzet. Ten onrechte. Door de zeg...

 Toetsing bestuurders en commissarissen

Personen die het beleid van een financiële onderneming bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Voordat deze personen mogen ...

 Verdediging van bestuurders en 'feitelijk leidinggevers'

Als het gaat om de verdenking van strafbare feiten die door een rechtspersoon zouden zijn gepleegd, is het mogelijk dat (ook) de bestuurder of leidinggevende van die rechtspersoon als feitelijk lei...

 Voorkoming van dubbele bestraffing van bestuurders en hun BV: de vereenzelvigingsleer revisited

'Dat kunnen alleen juristen bedenken.' Deze zin bekruipt ons als we nadenken over de problematiek die we in dit artikel zullen bespreken. Eenvoudig gezegd gaat het om de situatie waari...

 Cybersecurity naar de boardroom

Dit jaar treedt er nieuwe wetgeving in werking over 'cybersecurity'. In deze wetgeving – gebaseerd op een Europese richtlijn – ligt de focus op het voorkomen van verstoringen of uitval van diensten...