Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2024 nr. 1/2

Feitelijk leidinggeven. Over de grens tussen falend en strafwaardig management

mr. dr. M.J. Hornman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Uit angst om af te glijden naar een risicoaansprakelijkheid voor leidinggevenden wordt krampachtig vastgehouden aan een (te) rigide interpretatie van voorwaardelijk opzet. Ten onrechte. Door de zeggenschap, kennis en zorgplicht van de leidinggevende meer als onderling communicerende vaten te benaderen, kan passende betekenis worden toegekend aan het niet of onvoldoende uitoefenen van toezicht of controle door die leidinggevende op een wijze die verenigbaar is met het schuldbeginsel én het dogmatische karakter van voorwaardelijk opzet en daarmee met het deelnemingskarakter van feitelijk leidinggeven. Strafwaardig management kan daardoor beter worden geadresseerd.

Over het daderschap van de rechtspersoon schreef Leliveld in 2015 in dit tijdschrift dat er op dat vlak sprake leek te zijn van stilstaand water. "[D]e rechtspraak heeft zich in de ruim tien jaar sinds de Drijfmest-overwegingen niet erg doorontwikkeld." Daaraan voegt hij toe "dat de overwegingen in de praktijk hun ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Juridisch kader

2. Nadere duiding opzeteis bij feitelijk leidinggeven, inclusief de gevolgen daarvan

3. Sauveren van slecht leidinggeven of waarborg tegen risicoaansprakelijkheid?

4. Relatieve waarde van het schuldbeginsel

5. Wetenschap, zeggenschap én zorgplicht

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. M.J. Hornman1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/18040

Verder in 2024 nr.1/2

 Feitelijk leidinggeven. Over de grens tussen falend en strafwaardig management

Uit angst om af te glijden naar een risicoaansprakelijkheid voor leidinggevenden wordt krampachtig vastgehouden aan een (te) rigide interpretatie van voorwaardelijk opzet. Ten onrechte. Door de zeg...

 Toetsing bestuurders en commissarissen

Personen die het beleid van een financiële onderneming bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Voordat deze personen mogen ...

 Verdediging van bestuurders en 'feitelijk leidinggevers'

Als het gaat om de verdenking van strafbare feiten die door een rechtspersoon zouden zijn gepleegd, is het mogelijk dat (ook) de bestuurder of leidinggevende van die rechtspersoon als feitelijk lei...

 Voorkoming van dubbele bestraffing van bestuurders en hun BV: de vereenzelvigingsleer revisited

'Dat kunnen alleen juristen bedenken.' Deze zin bekruipt ons als we nadenken over de problematiek die we in dit artikel zullen bespreken. Eenvoudig gezegd gaat het om de situatie waari...

 Cybersecurity naar de boardroom

Dit jaar treedt er nieuwe wetgeving in werking over 'cybersecurity'. In deze wetgeving – gebaseerd op een Europese richtlijn – ligt de focus op het voorkomen van verstoringen of uitval van diensten...