Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2024 nr. 1

'CSRD-readiness': het bestuursverslag van grote BV's nader onderzocht

M.J.C. van Falier LLM en dr. S.F.W. Vereijken-Van den Bosch MSc1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op grond van de CSRD worden bepaalde (grote) ondernemingen verplicht om over duurzaamheid te rapporteren via het bestuursverslag. Vooral voor grote BV's is de komst van de CSRD een aardverschuiving. In tegenstelling tot onder meer grote beursgenoteerde ondernemingen zijn deze BV's niet eerder verplicht geweest om in uitgebreide mate over duurzaamheidsinformatie in het bestuursverslag te rapporteren. Het voorgaande roept de vraag op in hoeverre BV's die als groot kwalificeren en onder de werking van de CSRD vallen voorbereid zijn op de invoering hiervan. In deze bijdrage wordt niet alleen het wettelijke kader geschetst ten aanzien van duurzaamheidsrapportage maar worden tevens de resultaten gepresenteerd van een empirische studie naar de (duurzaamheids)rapportage door onder meer deze grote BV's in de praktijk.

Op 5 januari 2023 is de Corporate Sustainability Reporting Directive ("CSRD") in werking getreden.2 Op grond van de CSRD worden bepaalde (grote) ondernemingen verp...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De verplichting tot het opstellen en deponeren van het bestuursverslag

3. Inhoud van het bestuursverslag

4. European Sustainability Reporting Standards

5. Verplichte digitalisering door de CSRD

6. Dataonderzoek

6.1. Kenmerken steekproef

6.2. CSRD scope

6.3. Publieke duurzaamheidsrapportage

6.4. Omvang bestuursverslag

6.5. Duurzaamheidsrapportage in bestuursverslag

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
M.J.C. van Falier LLM en dr. S.F.W. Vereijken-Van den Bosch MSc1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/18053

Verder in 2024 nr.1

 De aangewezene

Voorwoord   In deze editie van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht zijn twee bijdragen opgenomen met een kritische reflectie op de wijze waarop de AFM haar toezichtsrol vervult. Erika M...

 Totalitaire tendensen bij de toezichthouder AFM?

In twee eerdere publicaties[2] over het toezicht door de AFM uitte ik mijn zorgen over de aandacht van de toezichthouder als overheidsorgaan voor de aspecten van rechtsstatelijkheid di...

 'CSRD-readiness': het bestuursverslag van grote BV's nader onderzocht

Op grond van de CSRD worden bepaalde (grote) ondernemingen verplicht om over duurzaamheid te rapporteren via het bestuursverslag. Vooral voor grote BV's is de komst van de CSRD een aardverschuiving...