Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2024 nr. 1

Totalitaire tendensen bij de toezichthouder AFM?

prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In twee eerdere publicaties2 over het toezicht door de AFM uitte ik mijn zorgen over de aandacht van de toezichthouder als overheidsorgaan voor de aspecten van rechtsstatelijkheid die deze bij de uitvoering van zijn taken in acht behoort te nemen. Het (nader) invullen van maatschappelijke normen die in de financiële wereld behoren te worden gehanteerd en waarvan het formuleren tot het domein van de wetgever behoort, lijkt de AFM nog steeds zonder enige schroom naar zich toe te trekken. Normen die door deze nadere invulling in het kader van toezicht door onder toezicht staande entiteiten in het algemeen als door hen na te leven voorschriften worden ervaren. De vraag wordt nauwelijks gesteld of de democratische en rechtstatelijke grondslag voor deze voorschriften en daarmee de legitimiteit voldoende zijn gewaarborgd. Veelal wordt – met het argument dat de toezichthouder het gedrag op de financiële markten tot zijn verantwoordelijkheid mag rekene...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De AFM- wetgevingsbrief 2023

3. Totstandkoming van de huidige handhaving van de financiële verslaggevingsvoorschriften.

4. Enkele kanttekeningen

5. De Momentum Capital (MC) Case

6. Samenvatting en conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/18052

Verder in 2024 nr.1

 De aangewezene

Voorwoord   In deze editie van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht zijn twee bijdragen opgenomen met een kritische reflectie op de wijze waarop de AFM haar toezichtsrol vervult. Erika M...

 Totalitaire tendensen bij de toezichthouder AFM?

In twee eerdere publicaties[2] over het toezicht door de AFM uitte ik mijn zorgen over de aandacht van de toezichthouder als overheidsorgaan voor de aspecten van rechtsstatelijkheid di...

 'CSRD-readiness': het bestuursverslag van grote BV's nader onderzocht

Op grond van de CSRD worden bepaalde (grote) ondernemingen verplicht om over duurzaamheid te rapporteren via het bestuursverslag. Vooral voor grote BV's is de komst van de CSRD een aardverschuiving...