Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2024 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
prof. dr. G.C.M. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A. B. Schoonbeek
mr. drs. L in 't Veld
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen RA

Coƶrdinerend redacteur

mr. drs. L. van Dijk

 

Inleiding

De aangewezene

mr. dr. J.E. Brink-Van der Meer1

Voorwoord   In deze editie van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht zijn twee bijdragen opgenomen met een kritische reflectie op de wijze waarop de AFM haar toezichtsrol vervult. Erika Marseille schreef een annotatie bij de jaarrekeningprocedure inzake Momentum Capital. Erika verzucht hierin: ``Kennelijk kan of wil de AFM een uitspraak van de Ondernemingskamer niet zien als een nieuw gebleken feit of veranderde omstandigheid. De bevoegde rechter, de Ondernemingskamer, heeft wel degelijk geoordeeld dat de door de AFM geëiste correctie van de waarderings... ...lees meer

Artikel

Totalitaire tendensen bij de toezichthouder AFM?

prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA1

In twee eerdere publicaties[2] over het toezicht door de AFM uitte ik mijn zorgen over de aandacht van de toezichthouder als overheidsorgaan voor de aspecten van rechtsstatelijkheid die deze bij de uitvoering van zijn taken in acht behoort te nemen. Het (nader) invullen van maatschappelijke normen die in de financiƫle wereld behoren te worden gehanteerd en waarvan het formuleren tot het domein van de wetgever behoort, lijkt de AFM nog steeds zonder enige schroom naar zich toe te trekken. Normen die door deze nadere invulling in het kader van toezicht do... abonneren of dit artikel kopen.

'CSRD-readiness': het bestuursverslag van grote BV's nader onderzocht

M.J.C. van Falier LLM en dr. S.F.W. Vereijken-Van den Bosch MSc1

Op grond van de CSRD worden bepaalde (grote) ondernemingen verplicht om over duurzaamheid te rapporteren via het bestuursverslag. Vooral voor grote BV's is de komst van de CSRD een aardverschuiving. In tegenstelling tot onder meer grote beursgenoteerde ondernemingen zijn deze BV's niet eerder verplicht geweest om in uitgebreide mate over duurzaamheidsinformatie in het bestuursverslag te rapporteren. Het voorgaande roept de vraag op in hoeverre BV's die als groot kwalificeren en onder de werking van de CSRD vallen voorbereid zijn op de invoering hiervan. In deze bijdrage wordt niet alleen... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

ECLI:NL:GHAMS:2023:1971

mr. drs. E.A. Marseille RA1

Beschouwing bij Gerechtshof Amsterdam 10 Aaugustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1971 (Momentum Capital) 1. De uitspraak van de Ondernemingskamer Inhoudelijk is de beschikking interessant genoeg, maar achter de inhoud van deze uitspraak schuilt een belangrijke procesrechtelijke vraag: welke rechter bepaalt of een jaarrekening het vereiste inzicht geeft? Momentum Capital B.V. ("Momentum Capital") is enig aandeelhouder en bestuurder van Momentum Estate Fund I B.V. ("MEFI"). Op last van de AFM had MEFI ee... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA, mr. Q.H. van Vliet en T.S. Verhaegen1

Binnenlandse actualiteiten RJ-Uiting 2024-3 'Alinea's inzake Pijler 2-winstbelastingen' Met RJ-Uiting 2024-3 worden de wijzigingen voorgesteld in RJ-Uiting 2023-14 'Ontwerpalinea's inzake Pijler 2-winstbelastingen' definitief. In de Richtlijnen voor micro- en kleine rechtspersonen wordt naar aanleiding van ontvangen commentaren verduidelijkt dat de toelichtingsbepalingen inzake de Pijler 2-winstbelastingen, voor zover relevant, beperkt mogen blijven tot de grondslagen. Deze uitingen zijn relevant voor rechtspersonen die zullen moeten voldoen aan de Wet minimumbelastin... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS