Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2024 nr. 2

Navigating Global Compliance Landscape: Insights and Strategies

Leen Groen and Serap Tutkun1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

The emergence of a rapidly changing business environment, marked by increased public policy and regulatory activity, is putting pressure on companies everywhere. The potential consequences of non-compliance are significant, and companies need to meet the expectations of regulators, consumers, investors, employees, the media, and the public. This increased scrutiny brings additional risks, including data privacy, cybersecurity, and environmental, social and governance ('ESG'), which cannot be ignored.
The Chief Ethics and Compliance Officer ('CCO') is at the center of these challenges, responsible for ensuring that the organization follows all applicable laws and regulations, and adheres to ethical and corporate governance standards. CCOs must also understand and manage risks, propose policies and procedures, and monitor for potential issues. The emergence of technology like Artificial Intelligence ('AI') and data analytics offers a wealth of opportunit...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Introduction

2. Key insights

2.1. Regulatory Challenges: A Global Concern

2.2. Focal Points for Improvement: Data Culture and Third Party Risk Management

2.3. The ESG Factor: Regulatory Scrutiny in Europe and in the Netherlands

2.4. Harnessing Technology for Compliance Management

2.5. The Human Element: Encouraging Compliance Culture Across Organizations

3. Actions Required by CCOs in Addressing Challenges

4. Conclusion

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Leen Groen and Serap Tutkun1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/18134

Verder in 2024 nr.2

 Anticipation or obsoletion: implications of emerging technologies on risk management

   If an organization is not able to thrive, let alone survive, no other stated objective or lofty goal matters. You cannot offer the best coffee or media entertainment experience if you...

 CPS Safety & Security risk management: More data, better decisions?

In the context of the plethora of (further) emerging big data (BD) and artificial intelligence (AI) possibilities, the authors investigate the potential for safety and security (S&S) risk manag...

 De integriteit van integriteitsprogramma's: een evaluatief kader

0.1. Het meeste onderzoek naar de kwaliteit van integriteitsprogramma's is gericht op de implementatie en op de effectiviteit van integriteitsmaatregelen. Ik kies hier voor een andere benadering op...

 Risicogebaseerde compliance & integriteit

Neemt uw organisatie bewust risico's ten aanzien van integriteit en naleving van wet- en regelgeving? Of is dit onbewust? Als adviesbureau op het gebied van risicomanagement en compliance zien wij ...

 Enhancing Regulatory Compliance and Gaining Competitive Advantage: the Key to Prioritizing Third Party Risk Management for Companies with a Global Footprint

Regulatory changes, shareholder and customer demands, as well as the increasing cost of potential non-compliance are driving companies to prioritize third party risk management (hereinafter: "TPRM"...

 Editorial

The theme of this edition of Compliance, Ethics & Sustainability ('CES') is Risk Management. The operating environment of companies and organizations is becoming more complex and is changing qu...

 Integrating Compliance and Risk Management Strategies for Organisational Resilience

As the significance and understanding of compliance continues to grow with compliance now positioned as a strategic partner within organisations, the relationship between a business' risk managemen...

 'Risicomanagement zonder de juiste bedrijfscultuur is waardeloos'

Goed risicomanagement draait om het beheren van risico's én het creëren van kansen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur, zegt voormalig advocaat Sietze Hepkema in gesprek met het...

 Een morele weegschaal bij goed-goed dilemma’s in de bestuurskamers

Het maken van keuzes bij tegenstrijdige belangen en conflicterende morele normen Bij besluitvorming in de bestuurskamers is het essentieel dat bestuurders en commissarissen streven naar het beharti...

 Navigating Global Compliance Landscape: Insights and Strategies

The emergence of a rapidly changing business environment, marked by increased public policy and regulatory activity, is putting pressure on companies everywhere. The potential consequences of non-c...