Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2024 nr. 2

De integriteit van integriteitsprogramma's: een evaluatief kader

dr. A. Hoekstra1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

0.1. Het meeste onderzoek naar de kwaliteit van integriteitsprogramma's is gericht op de implementatie en op de effectiviteit van integriteitsmaatregelen. Ik kies hier voor een andere benadering op basis van de vraag aan welke normen het integriteitsprogramma van een organisatie moet voldoen om in zichzelf heel, ofwel integer te zijn. Ik kom tot vier normen die betrekking hebben op: de intentie van het integriteitsprogramma, de organisatorische en de maatschappelijke verankering van het integriteitsprogramma; en de procesmatige opzet van het integriteitsprogramma. De normen zijn uitgewerkt tot een kader dat gebruikt kan worden voor het evalueren en verbeteren van integriteitsprogramma's en -systemen. Tevens wordt stilgestaan bij het belang en de toepassing van risicoanalyses binnen het evaluatie kader. 

1. Inleiding: integriteit als heelheid

Om integriteit te bevorderen en om te voldoen aan wettelijke kaders en sectorale afspraken besch...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

0.1. Het meeste onderzoek naar de kwaliteit van integriteitsprogramma's is gericht op de implementatie en op de effectiviteit van integriteitsmaatregelen. Ik kies hier voor een andere benadering op basis van de vraag aan welke normen het integriteitsprogramma van een organisatie moet voldoen om in zichzelf heel, ofwel integer te zijn. Ik kom tot vier normen die betrekking hebben op: de intentie van het integriteitsprogramma, de organisatorische en de maatschappelijke verankering van het integriteitsprogramma; en de procesmatige opzet van het integriteitsprogramma. De normen zijn uitgewerkt tot een kader dat gebruikt kan worden voor het evalueren en verbeteren van integriteitsprogramma's en -systemen. Tevens wordt stilgestaan bij het belang en de toepassing van risicoanalyses binnen het evaluatie kader. 

1. Inleiding: integriteit als heelheid

2. Intentionele heelheid als norm

3. Organisatorische heelheid als norm

4. Maatschappelijke heelheid als norm

5. Procesmatige heelheid als norm

5.1. Over het belang en de toepassing van risicoanalyses binnen het evaluatie kader

5.2. Discussie en implicaties

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. A. Hoekstra1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/18137

Verder in 2024 nr.2

 Anticipation or obsoletion: implications of emerging technologies on risk management

   If an organization is not able to thrive, let alone survive, no other stated objective or lofty goal matters. You cannot offer the best coffee or media entertainment experience if you...

 CPS Safety & Security risk management: More data, better decisions?

In the context of the plethora of (further) emerging big data (BD) and artificial intelligence (AI) possibilities, the authors investigate the potential for safety and security (S&S) risk manag...

 De integriteit van integriteitsprogramma's: een evaluatief kader

0.1. Het meeste onderzoek naar de kwaliteit van integriteitsprogramma's is gericht op de implementatie en op de effectiviteit van integriteitsmaatregelen. Ik kies hier voor een andere benadering op...

 Risicogebaseerde compliance & integriteit

Neemt uw organisatie bewust risico's ten aanzien van integriteit en naleving van wet- en regelgeving? Of is dit onbewust? Als adviesbureau op het gebied van risicomanagement en compliance zien wij ...

 Enhancing Regulatory Compliance and Gaining Competitive Advantage: the Key to Prioritizing Third Party Risk Management for Companies with a Global Footprint

Regulatory changes, shareholder and customer demands, as well as the increasing cost of potential non-compliance are driving companies to prioritize third party risk management (hereinafter: "TPRM"...

 Editorial

The theme of this edition of Compliance, Ethics & Sustainability ('CES') is Risk Management. The operating environment of companies and organizations is becoming more complex and is changing qu...

 Integrating Compliance and Risk Management Strategies for Organisational Resilience

As the significance and understanding of compliance continues to grow with compliance now positioned as a strategic partner within organisations, the relationship between a business' risk managemen...

 'Risicomanagement zonder de juiste bedrijfscultuur is waardeloos'

Goed risicomanagement draait om het beheren van risico's én het creëren van kansen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur, zegt voormalig advocaat Sietze Hepkema in gesprek met het...

 Een morele weegschaal bij goed-goed dilemma’s in de bestuurskamers

Het maken van keuzes bij tegenstrijdige belangen en conflicterende morele normen Bij besluitvorming in de bestuurskamers is het essentieel dat bestuurders en commissarissen streven naar het beharti...

 Navigating Global Compliance Landscape: Insights and Strategies

The emergence of a rapidly changing business environment, marked by increased public policy and regulatory activity, is putting pressure on companies everywhere. The potential consequences of non-c...