TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2024 nr. 2

Actualiteit − Modernisering van het concurrentiebeding: juridisch-economische overwegingen

mr. E. Hagendoorn en prof. dr. E. Stam1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Modernisering van het concurrentiebeding is gewenst, om oneigenlijk gebruik tegen te gaan en kennisontwikkeling, innovatie en kenniscirculatie beter mogelijk te maken

1. Inleiding

Concurrentie is een aanjager van welvaart, maar kan ook destructief zijn. Het vinden van een optimale mate van concurrentie is een grote uitdaging. Aan de ene kant is concurrentie nodig als prikkel om te blijven investeren, en is discontinuïteit van belang om nieuwe combinaties (innovaties) mogelijk te maken die uiteindelijk waardevoller zijn dan de bestaande situatie. Aan de andere kant is bescherming tegen concurrentie en discontinuïteit nodig om het rendement van investeringen te kunnen toe-eigenen. Voor concurrentie op de arbeidsmarkt geldt deze afweging ook: aan de ene kant is concurrentie goed om investeringen in menselijk kapitaal te prikkelen en om reallocatie van arbeid te realiseren die nieuwe combinaties stimuleert, of het opschalen van nieuwe c...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding

3. Economisch perspectief op het concurrentiebeding

4. Conclusie: Modernisering concurrentiebeding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E. Hagendoorn en prof. dr. E. Stam1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/18194

Verder in 2024 nr.2

 Toch geen toezicht op gelijke kansen bij werving en selectie?

Recent verwierp de Eerste Kamer het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.[2] Is dit een rechts-conservatieve reactie op een 'te progressief' wetsvoorstel? Wie weet. Duidelij...

 De IMVO-convenanten ontrafeld

Met de komst van de CS3D zullen veel bedrijven – direct of indirect – te maken krijgen met verplichtingen omtrent due diligence, waaronder ten aanzien van arbeid. Omdat due diligence ma...

 Doorkijkje concern bij uitleg verplichtstellingsbesluit

Strekt de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds of cao zich ook uit tot groepsentiteiten die samenhangende werkzaamheden verrichten? In de G-Star zaak luidt het oordeel van de Rechtbank Am...

 De werkgeversvereniging als loonkartel

Als cao-onderhandelingen stuklopen, mag een werkgeversvereniging haar leden niet adviseren om het eindbod aan hun werknemers uit te betalen. In dit artikel wordt onderzocht of het kartelverbod in d...

 Actualiteit − Modernisering van het concurrentiebeding: juridisch-economische overwegingen

Modernisering van het concurrentiebeding is gewenst, om oneigenlijk gebruik tegen te gaan en kennisontwikkeling, innovatie en kenniscirculatie beter mogelijk te maken.  1. Inleiding Concurrentie is...