TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2024 nr. 2

De IMVO-convenanten ontrafeld

mr. dr. M.A.N. van Schadewijk en mr. drs. D.M.T. Wolters1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met de komst van de CS3D zullen veel bedrijven – direct of indirect – te maken krijgen met verplichtingen omtrent due diligence, waaronder ten aanzien van arbeid. Omdat due diligence maatwerk is, blijft de CS3D vrij vaag over wat er precies van bedrijven verwacht wordt. Een veelbelovend middel om de vage norm te concretiseren en maatwerk te bieden aan bedrijven is sectorale samenwerking. Een bijzondere samenwerkingsvorm zijn de Nederlandse convenanten: sectorale overeenkomsten waarin het bedrijfsleven, vakbonden, ngo's en de overheid afspraken maken om misstanden binnen een bepaalde sector gezamenlijk aan te pakken. Door middel van juridisch-dogmatisch en empirisch onderzoek analyseren de auteurs wat er te leren valt van de convenanten.

1. Inleiding

Op 24 mei 2024 heeft de Raad van de EU, in navolging van het Europees Parlement, de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (de 'CS3D') aangenomen.2 De CS3D introduceert een wettel...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Methode

3. Totstandkoming

4. Due diligence

4.1. Stap 1: het opstellen van beleid

4.2. Stap 2 en 3: het identificeren en aanpakken van risico's

4.3. Stap 4 en 5: monitoring en rapportage

4.4. Stap 6: het bevorderen van toegang tot herstel

5. Verlenging

6. Slotbeschouwing

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. M.A.N. van Schadewijk en mr. drs. D.M.T. Wolters1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/18191

Verder in 2024 nr.2

 Toch geen toezicht op gelijke kansen bij werving en selectie?

Recent verwierp de Eerste Kamer het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.[2] Is dit een rechts-conservatieve reactie op een 'te progressief' wetsvoorstel? Wie weet. Duidelij...

 De IMVO-convenanten ontrafeld

Met de komst van de CS3D zullen veel bedrijven – direct of indirect – te maken krijgen met verplichtingen omtrent due diligence, waaronder ten aanzien van arbeid. Omdat due diligence ma...

 Doorkijkje concern bij uitleg verplichtstellingsbesluit

Strekt de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds of cao zich ook uit tot groepsentiteiten die samenhangende werkzaamheden verrichten? In de G-Star zaak luidt het oordeel van de Rechtbank Am...

 De werkgeversvereniging als loonkartel

Als cao-onderhandelingen stuklopen, mag een werkgeversvereniging haar leden niet adviseren om het eindbod aan hun werknemers uit te betalen. In dit artikel wordt onderzocht of het kartelverbod in d...

 Actualiteit − Modernisering van het concurrentiebeding: juridisch-economische overwegingen

Modernisering van het concurrentiebeding is gewenst, om oneigenlijk gebruik tegen te gaan en kennisontwikkeling, innovatie en kenniscirculatie beter mogelijk te maken.  1. Inleiding Concurrentie is...