TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2024 nr. 2

Toch geen toezicht op gelijke kansen bij werving en selectie?

mr. M. Jovović1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Recent verwierp de Eerste Kamer het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.2 Is dit een rechts-conservatieve reactie op een 'te progressief' wetsvoorstel? Wie weet. Duidelijk is in elk geval dat het wetsvoorstel leed aan serieuze gebreken die zijn verwerping rechtvaardigen. Tegelijkertijd waren alle partijen het er wel over eens dat het doel van het wetsvoorstel (het verminderen van discriminatie bij werving en selectie) belangrijk is. Het zou goed zijn daar alsnog werk van te maken.

Hoe zal het de lopende wetgevingstrajecten van het (demissionaire) kabinet vergaan na 2023, nu de BBB en de PVV in respectievelijk de Eerste en Tweede Kamer de grootste werden – valt er een rechts-conservatieve correctie op 'te progressieve wetgeving' te verwachten? Het verwerpen van het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie zou hiervan het begin kunnen lijken, maar dat is volgens mij niet zo. Het is namelijk 'gewoon' terecht dat ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. Jovović1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/18190

Verder in 2024 nr.2

 Toch geen toezicht op gelijke kansen bij werving en selectie?

Recent verwierp de Eerste Kamer het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.[2] Is dit een rechts-conservatieve reactie op een 'te progressief' wetsvoorstel? Wie weet. Duidelij...

 De IMVO-convenanten ontrafeld

Met de komst van de CS3D zullen veel bedrijven – direct of indirect – te maken krijgen met verplichtingen omtrent due diligence, waaronder ten aanzien van arbeid. Omdat due diligence ma...

 Doorkijkje concern bij uitleg verplichtstellingsbesluit

Strekt de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds of cao zich ook uit tot groepsentiteiten die samenhangende werkzaamheden verrichten? In de G-Star zaak luidt het oordeel van de Rechtbank Am...

 De werkgeversvereniging als loonkartel

Als cao-onderhandelingen stuklopen, mag een werkgeversvereniging haar leden niet adviseren om het eindbod aan hun werknemers uit te betalen. In dit artikel wordt onderzocht of het kartelverbod in d...

 Actualiteit − Modernisering van het concurrentiebeding: juridisch-economische overwegingen

Modernisering van het concurrentiebeding is gewenst, om oneigenlijk gebruik tegen te gaan en kennisontwikkeling, innovatie en kenniscirculatie beter mogelijk te maken.  1. Inleiding Concurrentie is...