Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2024 nr. 2

Over staatsmiddelen, selectiviteit en een uitglijer van het Hof - een bespreking van de arresten Duitsland/Commissie en ARERA

mr. drs. S.H.G. Cnossen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In dit artikel bespreek ik de arrestenDuitsland/Commissie2 en ARERA.3 Beide arresten  gaan over stimuleringsmaatregelen voor groene energie en bevatten interessante overwegingen die raken aan het staatssteunbegrip, meer in het bijzonder de criteria staatsmiddelen en selectiviteit. Daarmee gaan zij dus ook over de grenzen waarbinnen de lidstaten hun energiebeleid vorm kunnen geven zonder bemoeienis van Brussel. Anders gezegd: welke ruimte is er voor lidstaten om bepaalde vormen van energieopwekking en –verbruik te stimuleren zonder dat zij een maatregel ter goedkeuring moeten voorleggen aan de Europese Commissie?

1. Inleiding

Hierna zal ik in paragrafen 2 en 3 eerst de feiten en achtergrond, alsook de relevante overwegingen en de uitkomst van de zaken bespreken. In paragraaf 4 volgt mijn commentaar. Daarin zal ik duiden hoe de zaak Duitsland/Commissie duidelijk past binnen de rechtspraak van het Hof van Justi...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Feiten en achtergrond

2.1. Duitsland/Commissie

2.2. ARERA

3. Relevante overwegingen en uitkomst

3.1. Duitsland/Commissie

3.2. ARERA

3.2.1. Staatsmiddelen

3.2.2. Selectiviteit

4. Commentaar

4.1. Inleiding

4.2. Staatmiddelen na Duitsland/Commissie en ARERA

4.3. Selectiviteit na ARERA

5. Slotopmerking

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. drs. S.H.G. Cnossen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/18211

Verder in 2024 nr.2

 Voorwoord

We openen deze aflevering met een onderwerp dat op dit moment de kort geding rechtspraak in energiezaken domineert: netcongestie. Kortgedingprocedures lijken niet de oplossing te bieden om stagnati...

 Netcongestie; welke oplossingsrichtingen zijn mogelijk?

Netcongestie is een groot maatschappelijk probleem. Het kent in de eerste plaats een existentiële dimensie, omdat verduurzamingsdoelstellingen vertraging dreigen op te lopen en daarmee de leefbaarh...

 Verslag NeVER-bijeenkomst 27 februari 2024

Energiejurisprudentie 2023 Op 27 februari 2024 vond een ledenbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht ('NeVER') plaats bij CMS in Amsterdam waar de leden welkom werden geheten do...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...