Tijdschrift voor Compliance 2006 nr. 2

Monitoren en auditen van soft controls als sluitstuk van de compliancecyclus

drs. M. de Kiewit en mr. J.M. Pleunes-Caljouw*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De compliancefunctie onderneemt diverse soorten maatregelen en activiteiten om de organisatie te laten voldoen aan wet- en regelgeving. Wat de daadwerkelijke effecten van deze maatregelen en activiteiten zijn wordt veelal onvoldoende in kaart gebracht, terwijl het essentieel is om te bepalen of de organisatie daadwerkelijk compliant is. Vooral de effecten van de zogenoemde ‘soft controls’ worden niet of nauwelijks gemeten. In dit artikel wordt uiteengezet waarom en hoe een organisatie de soft controls dient te monitoren en te auditen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. M. de Kiewit en mr. J.M. Pleunes-Caljouw*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/2948

Verder in 2006 nr.2

 Uit de compliancepraktijk: Ethisch reveil en de tafel van elf

Compliancebeleid, handboek compliance, gedragscodes, complianceregelingen, AO/IC’s, procesbeschrijvingen, werkinstructies, voorlichtingsbrochures, de medewerker moet zich aan het nodige houden. ...

 De ‘stille curator’

In deze bijdrage zullen wij aan de hand van wet- en regelgeving en praktijksituaties de toepassing van het middel ‘stille curator’ beschrijven. Wij beperken ons tot de stille curator zoals besch...

 Monitoren en auditen van soft controls als sluitstuk van de compliancecyclus

De compliancefunctie onderneemt diverse soorten maatregelen en activiteiten om de organisatie te laten voldoen aan wet- en regelgeving. Wat de daadwerkelijke effecten van deze maatregelen en act...

 Het know-your-clientprincipe in de trustbranche; Een krachtveld tussen wet, regeling en branche1

Eén van de belangrijkste onderdelen van de Wet toezicht trustkantoren2 (Wtt) is het, niet als zodanig genoemde, Know-Your-Clientprincipe (KYC-principe). Regels met betrekking tot het KYC-princip...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (20)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevo...