Tijdschrift voor Financieel Recht

2019 nr. 6

Inleiding

IFD en IFR, gevolgen voor beheerders

mr. C.J. Groffen

Op 16 april 2019 heeft het Europees Parlement de voorstellen aangenomen voor de richtlijn en de verordening over prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen.[1] Nadat de Raad de voorstellen ook heeft aangenomen zal IFD 20 dagen na publicatie van kracht worden en moeten de lidstaten IFD daarna binnen 18 maanden implementeren. IFR zal naar verwachting op hetzelfde tijdstip van toepassing worden. Dit zal waarschijnlijk begin 2021 zijn. 2. Op beleggingsondernemingen afgestemde kapitaaleisen De bepalingen uit CRD IV en CRR die nu op beleggingsonder... ...lees meer

Artikel

Nieuwe TLAC/MREL regels na vaststelling van het Banking pakket (CRR2 en BRRD2)

prof. dr. E.P.M. Joosen1

In dit artikel wordt slechts een van de vele nieuwe regelingen besproken die het Banking pakket voor de prudentiële eisen voor banken introduceert. Ingegaan wordt op de uiterst complexe en technische materie van de Minimum Required own funds and Eligible Liabilities (hierna: MREL), hetgeen de Europese benaming is van de wereldwijd door de Financial Stability Board in 2015 vastgestelde Total Loss Absorbing Capacity (hierna: TLAC) standaard. MREL eisen voor banken gelden reeds sinds 1 januari 2016 toen de BRRD van kracht werd. Omtrent de vaststelling van de hoogte van MREL is echter lang ... abonneren of dit artikel kopen.

Beheerders van ICBE’s en het verre oosten: het aanbieden van deelnemingsrecht...

mr. L. Claase en mr. dr. M.P.M. van Rijsbergen1

Dit artikel bespreekt het recent afgesloten Memorandum of Understanding tussen de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Futures Commission waardoor het voor Nederlandse beheerders van instellingen voor collectieve belegging in effecten met zetel in Nederland mogelijk wordt deelnemingsrechten aan te bieden in Hongkong SAR. Voor Hongkongse beheerders van Hongkongse beleggingsinstellingen wordt het mogelijk om deelnemingsrechten aan te bieden aan Nederlandse retail beleggers. abonneren of dit artikel kopen.

De geüpdatete versie van het Reglement Commissie van Beroep Kifid onder de loep

mr. A. Lenaerts1

Met ingang van 1 april 2019 is het Reglement van de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna: Kifid) in een nieuw jasje gestoken. Het Reglement van de Commissie van Beroep van Kifid is op diverse punten aangepast en in lijn gebracht met het Reglement van de Geschillencommissie van Kifid. Deze bijdrage bespreekt een aantal bepalingen uit het hedendaagse Reglement van de Commissie van Beroep van Kifid en bevat suggesties die bij een toekomstige herziening van het Reglement in overweging kunnen worden genomen. abonneren of dit artikel kopen.

Het nieuwe goud - De waarde van bankgegevens en de noodzaak tot bescherming d...

mr. drs. S.M.C. Nuijten

Hoewel de rol van goud voor het bancaire systeem met het einde van het Bretton Woods regime aanzienlijk is afgenomen, beschikken banken van nu over een grote hoeveelheid van wat wel wordt aangeduid als ‘het nieuwe goud’: data. Die data zien op steeds meer aspecten van het persoonlijk leven en tegelijkertijd moeten die data voor steeds meer partijen worden ontsloten. abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Nieuws

mr. P.V.B.M. Deza de Massiac, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Wet- en regelgeving nationaal Ministerie van Financiën Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten aangeboden aan de Tweede Kamer Op 4 april 2019 heeft de Minister van Financiën het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken 35 179). Daarbij heeft de Minister ook de memorie van toelichting (Kamerstuk... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher,mr. M. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen en mr. N. Dekker[1][2]GerechtshovenGerechtshof ’s-Hertogenbosch2 april 2019 ECLI:NL:GHSHE:2019:1216 (Adviesburo B.V. en appellant 2 (‘Appellanten’) / Beheermaatschappij B.V., geïntimeerde 2 en geïntimeerde 3 (‘Geïntimeerden’))Inzake: schending zorgplicht financieel adviseur – EKHet Adviesburo exploiteerde een onderneming die zich bezighield met het bemiddelen bij het afsluiten ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS