Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 6

Jurisprudentie

mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher,
mr. M. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen en mr. N. Dekker1 2

Gerechtshoven

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

2 april 2019

ECLI:NL:GHSHE:2019:1216

(Adviesburo B.V. en appellant 2 (‘Appellanten’) / Beheermaatschappij B.V., geïntimeerde 2 en geïntimeerde 3 (‘Geïntimeerden’))

Inzake: schending zorgplicht financieel adviseur – EK

Het Adviesburo exploiteerde een onderneming die zich bezighield met het bemiddelen bij het afsluiten van verzekeringen en het verstrekken van financieel en beleggingsadvies. Appellant 2 werkte als adviseur ten behoeve van het Adviesburo. Geïntimeerden en het Adviesburo hebben in 2011 een overeenkomst van opdracht gesloten die zag op het beleggen van gelden van Beheersmaatschappij ten behoeve van de door deze vennootschap aan Geïntimeerde 2 en 3 uit te keren pensioenen. Op grond van advies van App...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Gerechtshoven

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

2 april 2019

ECLI:NL:GHSHE:2019:1216

(Adviesburo B.V. en appellant 2 (‘Appellanten’) / Beheermaatschappij B.V., geïntimeerde 2 en geïntimeerde 3 (‘Geïntimeerden’))

Inzake: schending zorgplicht financieel adviseur – EK

Gerechtshof Amsterdam

2 april 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:1107

(Appellant / Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’))

Inzake: Effectenlease. Beroep op vernietiging ex art. 1:88/89 BW. Stuiting verjaringstermijn door dagvaarding van 13 maart 2003 in collectieve procedure. Bewijsvermoeden en/of rekening ontzenuwd. Beroep op verjaring wordt afgewezen. Uitleg vernietigingsverklaring – RS

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

2 april 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:2957

(Appellant / Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’))

Inzake: Effectenlease. Vaststellingsovereenkomst. Beroep op vernietiging op grond van dwaling, bedrog en/of misbruik van omstandigheden verworpen - SU

Rechtbanken

Rechtbank Amsterdam

3 april 2019

ECLI:NL:RBAMS:2019:2503

(Eiser/ING Bank N.V. (‘ING’))

Inzake: verhogen rente-opslag Euroflexrekening - ND

Rechtbank Noord-Nederland

26 maart 2019

ECLI:NL:RBNNE:2019:1130

(Eiser / Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’))

Inzake: effectenleaseovereenkomst, tussenpersoon, schending art. 41 NR 1999 en bijzondere zorgplicht - MF

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15622

Verder in 2019 nr.6

 Nieuwe TLAC/MREL regels na vaststelling van het Banking pakket (CRR2 en BRRD2)

In dit artikel wordt slechts een van de vele nieuwe regelingen besproken die het Banking pakket voor de prudentiële eisen voor banken introduceert. Ingegaan wordt op de uiterst complexe en tech...

 IFD en IFR, gevolgen voor beheerders

Op 16 april 2019 heeft het Europees Parlement de voorstellen aangenomen voor de richtlijn en de verordening over prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen.[1] Nadat de Raad de v...

 Beheerders van ICBE’s en het verre oosten: het aanbieden van deelnemingsrechten in Hongkong

Dit artikel bespreekt het recent afgesloten Memorandum of Understanding tussen de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Futures Commission waardoor het voor Nederlandse beheerders v...

 De geüpdatete versie van het Reglement Commissie van Beroep Kifid onder de loep

Met ingang van 1 april 2019 is het Reglement van de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna: Kifid) in een nieuw jasje gestoken. Het Reglement van ...

 Nieuws

Wet- en regelgeving nationaal Ministerie van Financiën Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten aangeboden a...

 Het nieuwe goud - De waarde van bankgegevens en de noodzaak tot bescherming daarvan

Hoewel de rol van goud voor het bancaire systeem met het einde van het Bretton Woods regime aanzienlijk is afgenomen, beschikken banken van nu over een grote hoeveelheid van wat wel wordt aanged...