Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 6

Beheerders van ICBE’s en het verre oosten: het aanbieden van deelnemingsrechten in Hongkong

mr. L. Claase en mr. dr. M.P.M. van Rijsbergen1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dit artikel bespreekt het recent afgesloten Memorandum of Understanding tussen de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Futures Commission waardoor het voor Nederlandse beheerders van instellingen voor collectieve belegging in effecten met zetel in Nederland mogelijk wordt deelnemingsrechten aan te bieden in Hongkong SAR. Voor Hongkongse beheerders van Hongkongse beleggingsinstellingen wordt het mogelijk om deelnemingsrechten aan te bieden aan Nederlandse retail beleggers.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De aanleiding voor het sluiten van het MoU

3. Het voorafgaande wetstraject

4. Het MoU

4.1. Samenwerking tussen de AFM en de SFC

4.2. Reikwijdte van het MoU

4.3. Delegatie van beheerstaken

4.4. De SFC-Circular en de AFM-Circular

4.5. Typen in aanmerking komende beleggingsfondsen

4.6. Relevante regelgeving voor de (beheerders van) beleggingsfondsen

5. De toegang van Nederlandse ICBE’s tot Hongkong

5.1. Toelatingsvereisten

5.2. Aanvullende documenten en termijnen

6. Tot slot: meer mogelijkheden, nieuwe kansen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. L. Claase en mr. dr. M.P.M. van Rijsbergen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15618

Verder in 2019 nr.6

 Nieuwe TLAC/MREL regels na vaststelling van het Banking pakket (CRR2 en BRRD2)

In dit artikel wordt slechts een van de vele nieuwe regelingen besproken die het Banking pakket voor de prudentiële eisen voor banken introduceert. Ingegaan wordt op de uiterst complexe en tech...

 IFD en IFR, gevolgen voor beheerders

Op 16 april 2019 heeft het Europees Parlement de voorstellen aangenomen voor de richtlijn en de verordening over prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen.[1] Nadat de Raad de v...

 Beheerders van ICBE’s en het verre oosten: het aanbieden van deelnemingsrechten in Hongkong

Dit artikel bespreekt het recent afgesloten Memorandum of Understanding tussen de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Futures Commission waardoor het voor Nederlandse beheerders v...

 De geüpdatete versie van het Reglement Commissie van Beroep Kifid onder de loep

Met ingang van 1 april 2019 is het Reglement van de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna: Kifid) in een nieuw jasje gestoken. Het Reglement van ...

 Nieuws

Wet- en regelgeving nationaal Ministerie van Financiën Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten aangeboden a...

 Het nieuwe goud - De waarde van bankgegevens en de noodzaak tot bescherming daarvan

Hoewel de rol van goud voor het bancaire systeem met het einde van het Bretton Woods regime aanzienlijk is afgenomen, beschikken banken van nu over een grote hoeveelheid van wat wel wordt aanged...