Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 6

Nieuwe TLAC/MREL regels na vaststelling van het Banking pakket (CRR2 en BRRD2)

prof. dr. E.P.M. Joosen1

In dit artikel wordt slechts een van de vele nieuwe regelingen besproken die het Banking pakket voor de prudentiële eisen voor banken introduceert. Ingegaan wordt op de uiterst complexe en technische materie van de Minimum Required own funds and Eligible Liabilities (hierna: MREL), hetgeen de Europese benaming is van de wereldwijd door de Financial Stability Board in 2015 vastgestelde Total Loss Absorbing Capacity (hierna: TLAC) standaard. MREL eisen voor banken gelden reeds sinds 1 januari 2016

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

toen de BRRD van kracht werd. Omtrent de vaststelling van de hoogte van MREL is echter lang gediscussieerd. In afwachting van definitieve regels is er door de Single Resolution Board een leidraad vastgesteld op basis van de teksten van de daartoe vastgestelde Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1450. De daarin opgenomen uitgangspunten hebben hun weg gevonden naar de CRR2 voor mondiaal systeemrelevante banken (G-SIBs) en in de BRRD2 voor alle overige banken. Wat opvalt is de introductie van een afzonderlijk regime voor zogenaamde ‘top tier banken’ (niet zijnde G-SIBs) en middelgrote banken, die (voor BRRD-doeleinden) als systeemrelevant worden aangemerkt. De redactie van CRR2 en BRRD2 op dit vlak is zodanig moeizaam, dat de bedoelingen van de wetgever in het geheel niet zijn terug te lezen. Integendeel, bij lezing van de teksten zou men zelfs een hoger vereiste kunnen afleiden uit de verschillende regelingen dan de bedoeling is. Het mag worden gehoopt dat de Nederlandse wetgever, bij de implementatie van BRRD2 nog enige toelichting geeft op de exacte bedoelingen van de desbetreffende regels.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. MREL regime in het kader van afwikkeling van banken

2.1. Inleiding

2.2. MREL in de context van bail in

2.3. TLAC Termsheet van de Financial Stability Board

2.4. TLAC eisen voor G-SIBs

2.5. Ex ante verplichtingen voor top tier en (overige) systeemrelevante banken in BRRD2

2.6. MREL berekening ‘gewone’ banken

2.7. Kwalitatieve invulling TLAC/MREL

2.8. Overgangsregeling

3. Slotbeschouwingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. E.P.M. Joosen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15617

Verder in 2019 nr.6

 Nieuwe TLAC/MREL regels na vaststelling van het Banking pakket (CRR2 en BRRD2)

In dit artikel wordt slechts een van de vele nieuwe regelingen besproken die het Banking pakket voor de prudentiële eisen voor banken introduceert. Ingegaan wordt op de uiterst complexe en tech...

 IFD en IFR, gevolgen voor beheerders

Op 16 april 2019 heeft het Europees Parlement de voorstellen aangenomen voor de richtlijn en de verordening over prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen.[1] Nadat de Raad de v...

 Beheerders van ICBE’s en het verre oosten: het aanbieden van deelnemingsrechten in Hongkong

Dit artikel bespreekt het recent afgesloten Memorandum of Understanding tussen de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Futures Commission waardoor het voor Nederlandse beheerders v...

 De geüpdatete versie van het Reglement Commissie van Beroep Kifid onder de loep

Met ingang van 1 april 2019 is het Reglement van de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna: Kifid) in een nieuw jasje gestoken. Het Reglement van ...

 Nieuws

Wet- en regelgeving nationaal Ministerie van Financiën Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten aangeboden a...

 Het nieuwe goud - De waarde van bankgegevens en de noodzaak tot bescherming daarvan

Hoewel de rol van goud voor het bancaire systeem met het einde van het Bretton Woods regime aanzienlijk is afgenomen, beschikken banken van nu over een grote hoeveelheid van wat wel wordt aanged...