Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 6

Nieuws

mr. P.V.B.M. Deza de Massiac, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten aangeboden aan de Tweede Kamer

Op 4 april 2019 heeft de Minister van Financiën het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken 35 179). Daarbij heeft de Minister ook de memorie van toelichting (Kamerstukken 35 179, nr. 3) en een advies en nader rapport van de Afdeling advisering van de Raad van State (Kamerstukken 35 179, nr. 4) aangeboden. Het Wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Boek 2 Burgerlijk Wetboek en de Wet op economische delicten ter implementatie van de Vie...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten aangeboden aan de Tweede Kamer

Gewijzigd wetsvoorstel Implementatiewet prospectusverordening

Wetsvoorstel Implementatiewet wijzigingsrichtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders aangeboden aan de Eerste Kamer

Publicatie wetten, besluiten en regelingen in het Staatsblad / de Staatscourant:

Overig nationaal

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

AFM publiceert een visienota met AMF met betrekking tot groene obligaties

AFM onderzoek naar keuzevrijheid bij pensioen

Jaarverslag 2018 AFM

Gedrag van medewerkers bepaalt hoe ethisch en klantgericht een onderneming is

De Nederlandsche Bank (DNB)

DNBulletin

Network for Greening the Financial System (NGFS) roept op om in actie te komen en het financiële systeem te verduurzamen

Financiële sector buigt zich over CO2-beprijzing en biodiversiteit

Nieuwsbrief Pensioenen april 2019

Nieuwsbrief Verzekeren april 2019

Nieuwsbrief Banken april 2019

Ministerie van Financiën

Beantwoording Kamervragen over Russische bank die miljarden witwaste, ook via Nederlandse banken

Beantwoording Kamervragen over de agenda financiële sector

Beantwoording Kamervragen over misbruik van crowdfundkanalen

Kamerbrief innovatie in de financiële sector

Aanbiedingsbrief Wetgevingsbrieven DNB en AFM 2019

Kamerbrief aanpassing Gedelegeerde verordening solvabiliteit II

Beantwoording Kamervragen inzake de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Beantwoording Kamervragen inzake affaire ING in Italië

Beantwoording Kamervragen over Catshuisoverleg met bankensector

Kamerbrief kwartaalrapportage

Kamerbrief vierde tussenrapportage rentederivaten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beantwoording Kamervragen inzake vernieuwing pensioenstelsel

Beantwoording Kamervragen inzake het Eerlijk Pensioenlabel

Beantwoording Kamervragen over de rol van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen bij grote financiële schade

Kamerbrief verzamelbrief pensioenonderwerpen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Beantwoording Kamervragen over doorrekening van het Klimaatakkoord

Pensioenfederatie

Kans op pensioenverlaging neemt verder toe

Verbond van Verzekeraars (VvV)

Verbond vindt Wetsvoorstel van de Minister van Financiën 'gemiste kans'

Oproep aan minister Koolmees om knelpunten klein pensioen op te lossen

European developments

EUROPEAN LEGISLATION AND REGULATION

EC's amended equivalence decision in relation to UK CPPs and SCD published in Journal

Publication of two Amending Delegated Regulation in the Journal

Amending regulation with regard to NPLs published in the Journal

European Parliament (EP)

EP approves Regulation introducing pan-European pension option

EP approves rules to reduce risks to EU banks and protect taxpayer

EP approves rules that empower EU financial supervisory authorities

EP passes several legislative resolutions and provisional texts

EP publishes provisional texts of EMIR review

EP publishes provisional texts of adopted legislation

Other European Developments

Joint Committee of European Supervisory Authorities (Joint Committee)

Joint Committee publishes an update of its Q&A on the Key Information Document for PRIIPs

Joint Committee issues advice on ICT-risk management and cybersecurity

European Banking Authority (EBA)

EBA publishes standards on how to calculate KIRB in accordance the purchased receivable approach

EBA clarifies rules regarding passport notification for e-money agents and distributors located in another Member State

European Central Bank (ECB)

ECB publishes interim update on findings and outcomes of TRIM project

ECB launches second public consultation on proposed changes to the ECB regulation on supervisory fees

European Securities and Markets Authority (ESMA)

ESMA publishes updated Q&As on MIFID II and MIFIR Transparency Topics

ESMA issues positive opinions on the product intervention measures taken by four NCAs

ESMA publishes framework for third EU-wide stress test

ESMA publishes report on sanctions imposed by NCA under UCITS Directive

ESMA updates supervisory briefing on appropriateness and execution only under MiFID II

ESMA issues official translations of Guidelines of CCP conflict of interest management

ESMA adopts recognition decision for the three UK CCPs and the UK CSD in case of no-deal Brexit on 12 April

ESMA published updated Q&As on the Transparency Directive and the Prospectus Directive

ESMA publishes updated Q&As on data reporting under MiFIR

ESMA publishes Guidelines on EMIR Anti-Procyclicality Margin Measures for CCP

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

Q&A’s

EIOPA calls for consistent application of proportionality principle in statement

EIOPA publishes summary of discussions InsurTech Roundtable on the use of cloud computing by (re)insurers

EIOPA reports about its 2018 supervisory activities and sets out the 2019 priorities

EIOPA issues Recommendations to National Competent Authorities to address vulnerabilities identified by the 2018 Insurance Stress Test

International developments

Basel Committee on Banking Supervision (Basel Committee)

The Basel Committee consults on consolidated framework of its standards

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. P.V.B.M. Deza de Massiac, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15620

Verder in 2019 nr.6

 Nieuwe TLAC/MREL regels na vaststelling van het Banking pakket (CRR2 en BRRD2)

In dit artikel wordt slechts een van de vele nieuwe regelingen besproken die het Banking pakket voor de prudentiële eisen voor banken introduceert. Ingegaan wordt op de uiterst complexe en tech...

 IFD en IFR, gevolgen voor beheerders

Op 16 april 2019 heeft het Europees Parlement de voorstellen aangenomen voor de richtlijn en de verordening over prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen.[1] Nadat de Raad de v...

 Beheerders van ICBE’s en het verre oosten: het aanbieden van deelnemingsrechten in Hongkong

Dit artikel bespreekt het recent afgesloten Memorandum of Understanding tussen de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Futures Commission waardoor het voor Nederlandse beheerd...

 De geüpdatete versie van het Reglement Commissie van Beroep Kifid onder de loep

Met ingang van 1 april 2019 is het Reglement van de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna: Kifid) in een nieuw jasje gestoken. Het Reglement van ...

 Nieuws

Wet- en regelgeving nationaal Ministerie van Financiën Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten aangeboden a...

 Het nieuwe goud - De waarde van bankgegevens en de noodzaak tot bescherming daarvan

Hoewel de rol van goud voor het bancaire systeem met het einde van het Bretton Woods regime aanzienlijk is afgenomen, beschikken banken van nu over een grote hoeveelheid van wat wel wordt aanged...