Tijdschrift voor Financieel Recht

2022 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

 

Inleiding

Langs de randen van het Europees prudentieel toezicht op verzekeraars

mr. A.J.A.D. van den Hurk1

Eigenlijk dient zich, bij het schrijven van een voorwoord voor dit tijdschrift, een onderwerp altijd wel min of meer vanzelf aan. Zo verscheen op 29 april 2022, enkele dagen voor de deadline van dit nummer, een consultatieversie voor de Wijzigingswet financiële markten 2024, met daarin een aantal interessante voorstellen voor aanpassingen in de prudentiële regelgeving voor verzekeraars[2]. Het is bijzonder te noemen dat op nationaal niveau nieuwe prudentiële regels worden voorgesteld, aangezien inmiddels de meeste prudentiële regelgeving voor verzekeraars (vo... ...lees meer

Artikel

De IRRD: meer dan een letter verschil?

dr. M.L. Louisse1

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een nieuw Europees kader voor herstel en afwikkeling van (her)verzekeraars. In dit artikel wordt dit voorstel vergeleken met het herstel- en afwikkelingskader dat sinds 1 januari 2015 van toepassing is op banken en bepaalde beleggingsondernemingen en het nationale kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars dat Nederland reeds per 1 januari 2019 kent. 1. Inleiding Op 22 september 2021 publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor een richtlijn voor herstel en afwikkeling van verzekeraars en he... abonneren of dit artikel kopen.

Kroniek Toezicht en Handhaving

mr. A.J. Boorsma, mr. M. Koppenol en mr. M. Feenstra1

Waar de coronapandemie de afgelopen twee jaar de samenleving en de economie in een houdgreep hield, is de wereld als gevolg van de agressie van Rusland in Oekraïne nu in een volgende, internationale crisis beland. De inval van Rusland in Oekraïne heeft tot meer aandacht geleid voor de naleving van de sanctieregels.[2] Op het gebied van toezicht en handhaving zijn ondertussen grote nieuwe ontwikkelingen te melden. Waar in 2021 in de rechtspraak hét thema maatwerk was, staat voor dit jaar het onderwerp evenredigheid, mede als gevolg van een uitspraak van de grote kamer van de Afdeling best... abonneren of dit artikel kopen.

Democratie, transparantie en financieel toezicht

mr. drs. S.M.C. Nuijten1

Rondom het nieuws Op 1 mei 2022 is de Wet open overhead (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur. Beide openbaarheidswetten hebben tot doel om overheden en semi-overheden transparanter te maken. Die doelstelling staat in schril contrast met het uitgangspunt van een gesloten systeem van geheimhouding dat de norm in het financieel toezicht is. De inhoud van de Woo, de procedures en de gevolgen voor financiële ondernemingen worden binnenkort in een apart artikel besproken. Deze Rondom het nieuws wilde ik graag aangrijpen om naar het doel v... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS