Tijdschrift voor Financieel Recht 2022 nr. 6

De IRRD: meer dan een letter verschil?

dr. M.L. Louisse1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een nieuw Europees kader voor herstel en afwikkeling van (her)verzekeraars. In dit artikel wordt dit voorstel vergeleken met het herstel- en afwikkelingskader dat sinds 1 januari 2015 van toepassing is op banken en bepaalde beleggingsondernemingen en het nationale kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars dat Nederland reeds per 1 januari 2019 kent.

1. Inleiding

Op 22 september 2021 publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor een richtlijn voor herstel en afwikkeling van verzekeraars en herverzekeraars (hierna: het IRRD-voorstel),2 tezamen met een voorstel voor herziening van Solvency II.3 Het IRRD-voorstel volgt op het herstel- en afwikkelingskader dat sinds 1 januari 20154 van toepassing is op banken en bepaalde beleggingsondernemingen (neergelegd in de BRRD5 en de SRM-Verordening6 ) en het herstel- en afwikkelingskader dat vanaf 12 augustus 20227 van toepassing zal zi...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Voorgeschiedenis en huidige stand van het wetgevingsproces

3. Vergelijking met de BRRD en het Nederlandse herstel- en afwikkelingskader voor verzekeraars

3.1. Standpunt van het Nederlandse kabinet

3.2. BRRD als blueprint voor het IRRD-voorstel

3.3. Reikwijdte van het IRRD-voorstel

3.4. De resolutiefase

3.5. De resolutieautoriteit

3.5.1. De resolutievoorwaarden

3.5.2. De resolutieinstrumenten

3.5.3. Financiering van resolutie

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. M.L. Louisse1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17209

Verder in 2022 nr.6

 Langs de randen van het Europees prudentieel toezicht op verzekeraars

Eigenlijk dient zich, bij het schrijven van een voorwoord voor dit tijdschrift, een onderwerp altijd wel min of meer vanzelf aan. Zo verscheen op 29 april 2022, enkele dagen voor de deadline van di...

 De IRRD: meer dan een letter verschil?

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een nieuw Europees kader voor herstel en afwikkeling van (her)verzekeraars. In dit artikel wordt dit voorstel vergeleken met het herstel- en afw...

 Kroniek Toezicht en Handhaving

Waar de coronapandemie de afgelopen twee jaar de samenleving en de economie in een houdgreep hield, is de wereld als gevolg van de agressie van Rusland in Oekraïne nu in een volgende, international...

 Democratie, transparantie en financieel toezicht

Rondom het nieuws Op 1 mei 2022 is de Wet open overhead (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur. Beide openbaarheidswetten hebben tot doel om overheden en semi-...