Tijdschrift voor Financieel Recht 2022 nr. 6

Kroniek Toezicht en Handhaving

mr. A.J. Boorsma, mr. M. Koppenol en mr. M. Feenstra1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Waar de coronapandemie de afgelopen twee jaar de samenleving en de economie in een houdgreep hield, is de wereld als gevolg van de agressie van Rusland in Oekraïne nu in een volgende, internationale crisis beland. De inval van Rusland in Oekraïne heeft tot meer aandacht geleid voor de naleving van de sanctieregels.2 Op het gebied van toezicht en handhaving zijn ondertussen grote nieuwe ontwikkelingen te melden. Waar in 2021 in de rechtspraak hét thema maatwerk was, staat voor dit jaar het onderwerp evenredigheid, mede als gevolg van een uitspraak van de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, centraal op de agenda. In deze kroniek vindt u een verslag van de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak op het terrein van toezicht en handhaving over de periode van 15 april 2021 tot en met 19 april 2022.

1. Algemene ontwikkelingen

Het evenredigheidsbeginsel is als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur in artikel 3:4,...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Algemene ontwikkelingen

2. Procesrechtelijke ontwikkelingen

3. Toezicht en handhaving

4. Bestuurlijke boetes

5. Herstelsancties

6. Overige maatregelen en bevoegdheden

7. Publicatieregime en openbaarmaking

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.J. Boorsma, mr. M. Koppenol en mr. M. Feenstra1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17210

Verder in 2022 nr.6

 Langs de randen van het Europees prudentieel toezicht op verzekeraars

Eigenlijk dient zich, bij het schrijven van een voorwoord voor dit tijdschrift, een onderwerp altijd wel min of meer vanzelf aan. Zo verscheen op 29 april 2022, enkele dagen voor de deadline van di...

 De IRRD: meer dan een letter verschil?

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een nieuw Europees kader voor herstel en afwikkeling van (her)verzekeraars. In dit artikel wordt dit voorstel vergeleken met het herstel- en afw...

 Kroniek Toezicht en Handhaving

Waar de coronapandemie de afgelopen twee jaar de samenleving en de economie in een houdgreep hield, is de wereld als gevolg van de agressie van Rusland in Oekraïne nu in een volgende, international...

 Democratie, transparantie en financieel toezicht

Rondom het nieuws Op 1 mei 2022 is de Wet open overhead (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur. Beide openbaarheidswetten hebben tot doel om overheden en semi-...