Tijdschrift voor Financieel Recht 2022 nr. 6

Democratie, transparantie en financieel toezicht

mr. drs. S.M.C. Nuijten1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rondom het nieuws

Op 1 mei 2022 is de Wet open overhead (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur. Beide openbaarheidswetten hebben tot doel om overheden en semi-overheden transparanter te maken. Die doelstelling staat in schril contrast met het uitgangspunt van een gesloten systeem van geheimhouding dat de norm in het financieel toezicht is. De inhoud van de Woo, de procedures en de gevolgen voor financiële ondernemingen worden binnenkort in een apart artikel besproken. Deze Rondom het nieuws wilde ik graag aangrijpen om naar het doel van die transparantie te kijken in relatie tot het financieel toezicht.

1. Transparantie

Transparantie wordt vaak als basisvoorwaarde voor democratie gezien. Zo staat in de Memorie van Toelichting bij de Woo2 :

"Democratie verdraagt geen geheimhouding; alleen een goed geïnformeerd publiek kan overwogen keuzes m...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rondom het nieuws

1. Transparantie

2. DNB, de AFM en transparantie

3. Toezichthouder versus wetgever

4. Conclusie en kanttekening

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. S.M.C. Nuijten1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17211

Verder in 2022 nr.6

 Langs de randen van het Europees prudentieel toezicht op verzekeraars

Eigenlijk dient zich, bij het schrijven van een voorwoord voor dit tijdschrift, een onderwerp altijd wel min of meer vanzelf aan. Zo verscheen op 29 april 2022, enkele dagen voor de deadline van di...

 De IRRD: meer dan een letter verschil?

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een nieuw Europees kader voor herstel en afwikkeling van (her)verzekeraars. In dit artikel wordt dit voorstel vergeleken met het herstel- en afw...

 Kroniek Toezicht en Handhaving

Waar de coronapandemie de afgelopen twee jaar de samenleving en de economie in een houdgreep hield, is de wereld als gevolg van de agressie van Rusland in Oekraïne nu in een volgende, international...

 Democratie, transparantie en financieel toezicht

Rondom het nieuws Op 1 mei 2022 is de Wet open overhead (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur. Beide openbaarheidswetten hebben tot doel om overheden en semi-...