Tijdschrift voor Financieel Recht

2022 nr. 10

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

 

Inleiding

Poolse toestanden

mr. R.K. Pijpers

De al wat oudere lezers van dit tijdschrift zullen zich ongetwijfeld de langdurige en indringende discussies herinneren die voorafgingen aan de inwerkingtreding van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Die inwerkingtreding vond plaats op 1 januari 2007, inmiddels alweer meer dan vijftien jaar geleden. Maar terwijl aan het eerste en tweede lustrum van de Wft nog veel aandacht werd besteed, is aan het derde lustrum stilletjes voorbijgegaan. Dat mag overigens niet verbazen, want de weinige glans die de Wft ooit heeft gehad, heeft deze wet al lang en breed verloren. De cross-se... ...lees meer

Artikel

De Crowdfunding Verordening: de tussenstand na een jaar

dr. M.L. Louisse1

Met ingang van 10 november 2021 is de Europese Crowdfunding Verordening van toepassing. Deze verordening heeft een Europees kader geïntroduceerd voor de regulering van (bepaalde vormen van) crowdfunding. Crowdfundingdienstverleners kunnen, als zij binnen de reikwijdte van de verordening vallen, een vergunning verkrijgen van hun nationale toezichthouder om in de hele Europese Unie (EU) actief te zijn. Inmiddels is er bijna een jaar verstreken na het van toepassing worden van de verordening. Een goed moment dus om eens te bezien wat er is gebeurd na 10 november 2021. 1. abonneren of dit artikel kopen.

De gevolgen van de wet Open overheid in het financieel toezicht

mr. drs. S.M.C. Nuijten1

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid ("Woo") in werking getreden als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur ("Wob"). Deze inwerkingtreding heeft voor het financieel toezicht meer gevolgen dan voor andere gebieden: de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") en De Nederlandsche Bank ("DNB") waren voor hun toezichttaken volledig uitgezonderd van de Wob maar vallen wel onder de Woo. Vanaf 1 mei 2022 kunnen dan ook Woo-verzoeken aan de AFM en DNB worden gericht en zal een verschuiving naar meer openbaarheid plaatsvinden.... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws

prof. mr. E.J. van Praag1

De hele maatschappij loopt tegen tekorten aan. Het meest in het oogspringend is een dreigend tekort aan gas en energie. Echter ook personeel is tegenwoordig nauwelijks te krijgen. Dit personeelsgebrek speelt in de financiële sector, waarbij financiële instellingen aangeven vanwege capaciteitsgebrek geen nieuwe klanten aan te nemen of uitstel te vragen bij DNB voor hersteltrajecten.   Financiële instellingen moeten door dit personeelsgebrek  nog scherper kiezen wat zij wel en wat zij niet doen. Dit artikel beoogt financiële instellingen handvatten te geven. Ik doe echt... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS