Tijdschrift voor Financieel Recht 2022 nr. 10

Rondom het nieuws

prof. mr. E.J. van Praag1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De hele maatschappij loopt tegen tekorten aan. Het meest in het oogspringend is een dreigend tekort aan gas en energie. Echter ook personeel is tegenwoordig nauwelijks te krijgen. Dit personeelsgebrek speelt in de financiële sector, waarbij financiële instellingen aangeven vanwege capaciteitsgebrek geen nieuwe klanten aan te nemen of uitstel te vragen bij DNB voor hersteltrajecten.   Financiële instellingen moeten door dit personeelsgebrek  nog scherper kiezen wat zij wel en wat zij niet doen. Dit artikel beoogt financiële instellingen handvatten te geven. Ik doe echter ook een beroep op de toezichthouders en wetgevers om zich rekenschap te geven dat financiële instellingen simpelweg niet alles tegelijk kunnen doen met hun beperkte personeelsbestand.

1. Introductie

In de afgelopen vakantieperiode is er relatief weinig financieelrechtelijk nieuws. Een belangrijke rode draad die ik ontwaarde in het reguliere nie...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Introductie

2. Voorbeelden van personeelstekorten in de financiële sector

2.1. Rabobank vraagt uitstel bij DNB vanwege tekort aan capaciteit voor bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme en handhaving van sanctieregelgeving.

2.2. ING weigert nieuwe klanten vanwege tekort aan capaciteit voor bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme en handhaving van sanctieregelgeving

3. Dillema's en vragen

3.1. Hoe kan een financiële instelling de beperkte capaciteit eerlijk verdelen?

3.2. Dienen wetgevers en toezichthouders terughoudendheid te betrachten vanwege personeelstekorten?

3.3. Automatisering

3.4. Kleinere financiële sector?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. E.J. van Praag1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17373

Verder in 2022 nr.10

 Poolse toestanden

De al wat oudere lezers van dit tijdschrift zullen zich ongetwijfeld de langdurige en indringende discussies herinneren die voorafgingen aan de inwerkingtreding van de Wet op het financieel toezich...

 De Crowdfunding Verordening: de tussenstand na een jaar

Met ingang van 10 november 2021 is de Europese Crowdfunding Verordening van toepassing. Deze verordening heeft een Europees kader geïntroduceerd voor de regulering van (bepaalde vormen van) crowdfu...

 De gevolgen van de wet Open overheid in het financieel toezicht

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid ("Woo") in werking getreden als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur ("Wob"). Deze inwerkingtreding heeft voor het financieel toezicht meer gevolgen da...

 Rondom het nieuws

De hele maatschappij loopt tegen tekorten aan. Het meest in het oogspringend is een dreigend tekort aan gas en energie. Echter ook personeel is tegenwoordig nauwelijks te krijgen. Dit personeelsgeb...