Tijdschrift voor Financieel Recht 2022 nr. 10

De Crowdfunding Verordening: de tussenstand na een jaar

dr. M.L. Louisse1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met ingang van 10 november 2021 is de Europese Crowdfunding Verordening van toepassing. Deze verordening heeft een Europees kader geïntroduceerd voor de regulering van (bepaalde vormen van) crowdfunding. Crowdfundingdienstverleners kunnen, als zij binnen de reikwijdte van de verordening vallen, een vergunning verkrijgen van hun nationale toezichthouder om in de hele Europese Unie (EU) actief te zijn. Inmiddels is er bijna een jaar verstreken na het van toepassing worden van de verordening. Een goed moment dus om eens te bezien wat er is gebeurd na 10 november 2021.

1. Inleiding

Met ingang van 10 november 2021 is de Europese Crowdfunding Verordening2 van toepassing. Deze verordening heeft een Europees kader geïntroduceerd voor de regulering van (bepaalde vormen van) crowdfunding. Crowdfundingdienstverleners kunnen, als zij binnen de reikwijdte van de verordening vallen, een vergunning verkrijgen van hun nationale toezichthouder om in de hele Europese...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Impact van de Crowdfunding Verordening op de markt voor crowdfundingdiensten

2.1. Aanpassing van het nationaal kader

2.2. Vergunningverlening op grond van de Crowdfunding Verordening

3. Level 2 handelingen

4. Level 3 handelingen

4.1. Algemene bepalingen

4.2. Beleggersbescherming

5. Aangepast overgangsregime

6. Nieuwe AML Verordening

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. M.L. Louisse1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17371

Verder in 2022 nr.10

 Poolse toestanden

De al wat oudere lezers van dit tijdschrift zullen zich ongetwijfeld de langdurige en indringende discussies herinneren die voorafgingen aan de inwerkingtreding van de Wet op het financieel toezich...

 De Crowdfunding Verordening: de tussenstand na een jaar

Met ingang van 10 november 2021 is de Europese Crowdfunding Verordening van toepassing. Deze verordening heeft een Europees kader geïntroduceerd voor de regulering van (bepaalde vormen van) crowdfu...

 De gevolgen van de wet Open overheid in het financieel toezicht

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid ("Woo") in werking getreden als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur ("Wob"). Deze inwerkingtreding heeft voor het financieel toezicht meer gevolgen da...

 Rondom het nieuws

De hele maatschappij loopt tegen tekorten aan. Het meest in het oogspringend is een dreigend tekort aan gas en energie. Echter ook personeel is tegenwoordig nauwelijks te krijgen. Dit personeelsgeb...