Tijdschrift voor Financieel Recht 2022 nr. 10

De gevolgen van de wet Open overheid in het financieel toezicht

mr. drs. S.M.C. Nuijten1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid ("Woo") in werking getreden als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur ("Wob"). Deze inwerkingtreding heeft voor het financieel toezicht meer gevolgen dan voor andere gebieden: de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") en De Nederlandsche Bank ("DNB") waren voor hun toezichttaken volledig uitgezonderd van de Wob maar vallen wel onder de Woo. Vanaf 1 mei 2022 kunnen dan ook Woo-verzoeken aan de AFM en DNB worden gericht en zal een verschuiving naar meer openbaarheid plaatsvinden. In dit artikel worden de (mogelijke) gevolgen daarvan besproken voor de nabije en iets verdere toekomst.

Om de wijzigingen tussen beide regimes te kunnen beoordelen, zal – na een korte geschiedenis van de openbaarmakingswetten - eerst de reikwijdte van de uitzondering voor de AFM en DNB onder de Wob worden besproken, vervolgens de toepasselijkheid van de Woo op deze financiële toezichthoud...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Geschiedenis openbaarmakingswetten

2. DE AFM EN DNB ONDER DE WOB

2.1. BbWW

2.2. Bijzondere openbaarmakingsregeling met uitputtend karakter

3. AFM EN DNB ONDER DE WOO

3.1. Individuele verstrekking van informatie die betrekking heeft op de verzoeker

3.2. Overgangsrecht

3.3. Uitzondering vanwege geheimhoudingsbepalingen in bijzondere wet

4. REIKWIJDTE GEHEIMHOUDINGSBEPALINGEN

4.1. Parlementaire geschiedenis

4.2. Tekst artikel 1:89 Wft

4.3. Nederlandse jurisprudentie

4.4. Europese jurisprudentie over de invulling van de geheimhoudingsverplichting

4.5. Conclusie Wob - Woo

5. Openbaarmaking van informatie uit europees toezicht

5.1. Informatie bij Europese toezichthouder

5.2. Informatie bij Nederlandse toezichthouder

6. DE WOO

6.1. Procedurele gevolgen

6.2. Uitzonderingsgronden, in het bijzonder vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens

6.3. Informatie ouder dan vijf jaar

7. DE PRAKTIJK

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. S.M.C. Nuijten1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17372

Verder in 2022 nr.10

 Poolse toestanden

De al wat oudere lezers van dit tijdschrift zullen zich ongetwijfeld de langdurige en indringende discussies herinneren die voorafgingen aan de inwerkingtreding van de Wet op het financieel toezich...

 De Crowdfunding Verordening: de tussenstand na een jaar

Met ingang van 10 november 2021 is de Europese Crowdfunding Verordening van toepassing. Deze verordening heeft een Europees kader geïntroduceerd voor de regulering van (bepaalde vormen van) crowdfu...

 De gevolgen van de wet Open overheid in het financieel toezicht

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid ("Woo") in werking getreden als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur ("Wob"). Deze inwerkingtreding heeft voor het financieel toezicht meer gevolgen da...

 Rondom het nieuws

De hele maatschappij loopt tegen tekorten aan. Het meest in het oogspringend is een dreigend tekort aan gas en energie. Echter ook personeel is tegenwoordig nauwelijks te krijgen. Dit personeelsgeb...