Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

2018 nr. 1

Inleiding

De benoeming van de accountant revisited

mr. drs. L. in 't Veld1

Een in 2012 aan de accountantsproblematiek gewijd themanummer van dit tijdschrift – uitgebracht onder de titel: ‘Accountants onder vuur’ – bevat een mooie, relativerende bijdrage van Huizink over de ‘benoeming’ van de accountant.[2] Huizink plaatste de ook toen al actuele discussie over de wijze waarop de opdrachtverlening aan de accountant moet plaatsvinden in vennootschapsrechtelijk perspectief.[3] Daarmee verrijkte hij de discussie rondom opdrachtverlening, die voornamelijk binnen accountantskringen woedt en er in de kern op neerkomt dat het niet we... ...lees meer

Artikel

Diversiteit in het bestuur en de raad van commissarissen

A. Dieleman RA1

Diversiteit in de zetels in het bestuur en de raad van commissarissen is (en blijft) een actueel onderwerp. Volgens velen[2] wordt hieraan in Nederland tot heden te weinig invulling gegeven. Dat leidt tot een variatie aan regelgeving om hierin verandering te brengen. Beperk ik me tot de jaarverslaggeving, dan komt dit tot uiting in de volgende (recente) bepalingen in wet- en regelgeving, waaraan deze bijdrage in TvJ aandacht besteedt:de wet evenwichtige verdeling van zetels van het bestuur en de raad van commissarissen; abonneren of dit artikel kopen.

Het ondernemingsbegrip bij commerciële stichtingen en verenigingen

drs. C.L. Suurland RA1

Stichtingen en verenigingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen moeten hun jaarverslaggeving opstellen op basis van Titel 9 Boek 2 BW. In dit artikel behandelen we de vraag aan welke voorwaarden stichtingen en verenigingen moeten voldoen om onder de werking van Titel 9 Boek 2 BW te vallen. Daarnaast gaan we in op de wijze waarop deze stichtingen of verenigingen de groottecriteria van art. 2:395a, 2:396 en 2:397 BW moeten toepassen. Bij beide vraagstukken gaat het erom of alleen de ondernemingen die de stichting of vereniging zelf in stand houdt in de beoordeling m... abonneren of dit artikel kopen.

Praktijkvraag - Consolidatie van een failliete groepsmaatschappij

B.R.J. de Waard Msc LL.B.1

De rechtspersoon die alleen of samen met een andere groepsmaatschappij aan het hoofd staat van een groep, is wettelijk verplicht een geconsolideerde jaarrekening op te stellen (art. 2:406 lid 1 BW). Deze bevat de cijfers van het groepshoofd en de maatschappijen die binnen de consolidatiekring vallen. De reikwijdte van de kring wordt in de kern bepaald door het groepsbegrip van art. 2:24b BW, waaruit volgt dat een groep een economische eenheid is waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Wanneer een rechtspersoon behoort tot een groep,... abonneren of dit artikel kopen.

Uitspraak Ondernemings- kamer in jaarrekeningprocedure Steinhoff: enkele obs...

mr. dr. C.J.A. van Geffen1

Op 19 februari 2018 heeft de Ondernemingskamer (OK) van het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in de jaarrekeningprocedure aangaande de jaarrekening 2016 van Steinhoff International Holdings NV (hierna: Steinhoff).[2] Deze procedure was op 19 juli 2017 gestart met een verzoek van OM-Handels GmbH (Duitsland) en MW Holding GmbH (Oostenrijk). Hieronder worden enkele observaties gegeven bij deze uitspraak waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van de informatie blijkende uit deze uitspraak, zonder dat andere informatie is gezocht of de betwiste jaarrekening geraadpleegd. In de eerste par... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2018-2 'Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting' – ABSOp 27 februari 2018 is de RJ-Uiting 2018-2 'Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting' gepubliceerd. In de RJ-Uiting 2017-12: ‘Ontwerp-richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting’ heeft de RJ wijzigingen voorgesteld als gevolg van (i) de ervaringen met RJ 645 bij het opmaken van de jaarrekening 2016 en (ii) wijzigingen in wet- en regelgeving rondom de gesche... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS