Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2023 nr. 5/6

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
prof. dr. G.C.M. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A. B. Schoonbeek
mr. drs. L. in 't Veld
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen RA

Coördinerend redacteur

mr. drs. L. van Dijk

 

Inleiding

CSRD moet leiden tot gedragsverandering: verslaggeving op de bok

mr. drs. J.F. Garvelink1

Voorwoord   Financiële verslaggeving was altijd een beetje het paard achter de wagen. Het bestuur mende de kar: het bestuur ondernam, besloot en contracteerde er lustig op los. Als dan het boekjaar klaar was, ging men de jaarrekening opmaken. Het opmaken van die jaarrekening was voor de meeste ondernemingen – zeker de niet-beursgenoteerde – geen kernactiviteit en geen prioriteit: het hobbelde er een beetje achteraan.   Op zich is dat niet gek: een goede ondernemer is bezig met de toekomst en een jaarrekening is toch vooral gest... ...lees meer

Artikel

De CSRD: de nieuwe standaard voor duurzaamheidsrapportering

drs. C.M. Roozen RA en dr. S.F.W. Vereijken-Van den Bosch MSc1

In het licht van toenemende bezorgdheid over de impact van menselijke activiteiten op het milieu en de urgentie om de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken, heeft de Europese Unie (``EU") ambitieuze maatregelen geïntroduceerd om de weg te effenen naar een duurzame toekomst die ook sociaal rechtvaardig dient te zijn. De EU-richtlijn duurzaamheidsrapportering, oftewel de Corporate Sustainability Reporting Directive (``CSRD"), wordt beschouwd als een sleutelelement om de overgang naar een duurzame economie te ondersteunen en te versnellen.[2] Door m... abonneren of dit artikel kopen.

Zekerheid en onzekerheid

mr. drs. D.E. Bos1

Onafhankelijkheid van externe accountants bij de voorbereiding op verplichte duurzaamheidsrapportage. Deze bijdrage gaat in op de positie van externe accountants bij grote ondernemingen in de voorbereiding op duurzaamheidsrapportage onder de CSRD. De bijdrage bespreekt de onzekerheiden waar zowel de rapporterende ondernemingen als externe accountants mee kampen bij het bepalen van die positie.  1. Inleiding Op 5 januari 2023 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (``CSRD") in werking getreden.[2] De lidstaten van de EU hebben tot e... abonneren of dit artikel kopen.

ESG en corporate governance: chefsache?

mr. dr. J.E. Brink-Van der Meer en dr. mr. B.C. de Graaff CMA CSCA1

Het buzzwoord in veel bestuurskamers in 2023 is ``ESG" (environmental, social en governance). Dit wordt in Europa onder andere veroorzaakt door de Corporate Sustainability Reporting Directive (``CSRD"), die in januari 2023 in werking is getreden en uiterlijk in juni 2024 in de Nederlandse wetgeving moet worden geïmplementeerd ter vervanging van de Non-Financial Reporting Directive (``NFRD").[2] De CSRD verplicht grote ondernemingen in hun bestuursverslag uitvoerig te rapporteren over ESG. Rapportage is echter maar een klein onderdeel van de veranderinge... abonneren of dit artikel kopen.

Vrijstellingen in de CSRD

drs. C.M. Roozen RA en dr. S.F.W. Vereijken-Van den Bosch MSc1

De Corporate Sustainability Reporting Directive (``CSRD") vervult een centrale rol in duurzaamheidsrapportering en wordt gezien als een onmisbaar instrument van de Europese Unie (``EU") om de overgang naar een duurzame economie te bevorderen.[2] De rapporteringsverplichtingen van de CSRD zijn nader uitgewerkt in de zogenaamde European Sustainability Reporting Standards (``ESRS"), welke direct van toepassing zijn op de ondernemingen die onder de reikwijdte van de CSRD vallen. De invoering van de CSRD heeft aanzienlijke gevolgen voor het rapporte... abonneren of dit artikel kopen.

Philips en dubbele materialiteit

drs. S. Braaksma, mr. drs. L.K. van Dijk en mr. drs. L. in 't Veld1

De nieuwe verplichtingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving stellen ondernemingen voor uitdagingen. Een van die uitdagingen is het geven van uitvoering aan het dubbele materialiteitsprincipe. In deze bijdrage beschrijven de auteurs wat onder dit principe moet worden verstaan, waarbij zij bovendien ingaan op hoe Philips in de praktijk omgaat met deze uitdaging. 1. Introductie De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving stellen ondernemingen voor grote uitdagingen. De hoeveelheid en complexiteit van de nieuwe verplichtingen die volg... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Actualiteit duurzaamheidsverslaggeving

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. Q.H. van Vliet1

1. Nationaal: Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering Op 20 november 2023 is de internetconsulatie gestart voor het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering (``Besluit"). Het Besluit implementeert de Corporate Sustainability Reporting Directive[2] (``CSRD") met betrekking tot duurzaamheidsverslaggeving door ondernemingen. De CSRD moet uiterlijk op 6 juli 2024 geïmplementeerd zijn in Nederlandse wetgeving. Eerder is de Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering geconsulteerd. Die wet wijzigt onder andere de Wet toezic... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS