Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

2018 nr. 3/4

Inleiding

Transacties met min of meer verbonden partijen

mr. drs. A.N. Krol1

Transacties met verbonden partijen is een actueel thema. De Europese Commissie heeft dit als een van de vijf thema’s geïdentificeerd waar aandeelhouders te weinig toezicht houden op beursvennootschappen. Transacties met verbonden partijen kunnen de vennootschap en haar (minderheids)aandeelhouders schade toebrengen, omdat de verbonden partij de gelegenheid krijgt zich aan de vennootschap toebehorende waarde toe te eigenen; doeltreffende waarborgen voor de bescherming van de belangen van aandeelhouders zijn om die reden van groot belang, aldus de Europese Commissie in haar Actie... ...lees meer

Artikel

Nieuwe aandeelhoudersrichtlijn: verantwoording van de bezoldiging van bestuur...

mr. drs. A.N. Krol en mr. Q.H. van Vliet1

Modernisering van de corporate governance van beursvennootschappen staat al geruime tijd op de Europese agenda. Volgens de Europese Commissie (hierna: Commissie) heeft de financiële crisis laten zien dat aandeelhouders veelal onvoldoende toezicht houden op beursvennootschappen en te sterk gericht zijn op korte termijn rendementen. Dit kan leiden tot minder optimale corporate governance en lagere financiële prestaties op de lange termijn.[2] Om die reden heeft de Commissie in 2012 een actieplan aangekondigd dat met name ten doel heeft de lange termijn betrokkenheid va... abonneren of dit artikel kopen.

Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsbepaler voor medewerkers onder NVKS

A. Dieleman RA1

Met een zekere regelmaat doet zich – in tuchtrechtelijke procedures bij de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) – de vraag voor in hoeverre een bestuurder (aangeduid als beleidsbepaler of kwaliteitsbepaler) van een accountantspraktijk tuchtrechtelijk aangesproken kan worden voor (al dan niet tuchtrechtelijk verwijtbaar) handelen van medewerkers die onder zijn[2] verantwoordelijkheid werken. Een onderwerp waaraan mr. A.C. van Campen enige jaren geleden in Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht aandacht heeft besteed[3]. Door het van kr... abonneren of dit artikel kopen.

Praktijkvraag - De verwerking van transitorische posten in de jaarrekening

mr. drs. J.B. Backhuijs RA en J.F.G. Tuithof MSc RA1

1. CasusHoutHandel B.V. is een handelsonderneming in houtmateriaal die aan- en verkopen door middel van fysieke levering realiseert. Het boekjaar van HoutHandel B.V. loopt van 1 januari tot en met 31 december. HoutHandel B.V. hanteert Titel 9 BW 2 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ) bij het opstellen van haar jaarrekening.Op 1 december 20x1 sluit HoutHandel B.V. een verkoopovereenkomst met Zagerij B.V. voor de levering van 1.000 m3 hardhout. Voor HoutHandel B.V. betreft dit een normale (winstgevende) verkooporder. Omdat de levering van deze houtsoort overzees... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Berisping door Accountantskamer: een nogal robuuste maatregel voor een accoun...

A. Dieleman RA en mr. drs. J.F. Garvelink1

De uitspraak van de Accountantskamer[2] die wij in deze noot bespreken bevat enkele opvallende details. Meest saillante onderdeel van de casus is dat de accountant geen jaarrekeningen wil samenstellen die onjuistheden bevatten. Hij communiceert daarover enigszins onzorgvuldig. Dat laatste wordt hem door de Accountantskamer (nogal) zwaar aangerekend en leidt tot de maatregel van berisping. Opmerkelijk omdat deze communicatie veroorzaakt wordt door de accountant die zijn rug recht houdt. De maatregel is daarom, in onze ogen, nogal disproportioneel. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2018-4: 'Nadere guidance verslag raad van commissarissen op basis van de Nederlandse Corporate Governance Code' – ABS De RJ heeft op 29 mei 2018 RJ-Uiting 2018-4: 'Nadere guidance verslag raad van commissarissen op basis van de Nederlandse Corporate Governance Code' gepubliceerd. Deze uiting houdt verband met het feit dat in de Code corporate governance (de Code) de raad van commissarissen (RvC) in een verslag verantwoording af moet leggen over het uitgeoefende toezicht. Aline... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie jaarrekeningenrecht 2017

mr. drs. A.G. de Neve

Deze jurisprudentiebespreking 2017 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-naleving, bijvoorbeeld in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid alsmede op de meer materiële aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder geschillen over de toepassing van het groepsregime ex art. 2:403 BW. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS