Tijdschrift voor Levensmiddelenrecht

2024 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

prof. dr. B.M.J. van der Meulen
mr. D.W.L.A. Schrijvershof

Redactie

M. Alipour
dr. A. de Boer
mr. S.A. Grawonski M.Jur
prof. dr. ir. C.M. van der Heide
prof. mr. dr. J. Langer
mr. S.M. Pelkmans
mr. A. Venekamp
mr. C. Wolberink

Vaste medewerkers

J. Karsten
A. Mahy

Redactiesecretaris(sen)

M. Reijman

 

Inleiding

Redactioneel

prof.dr.ir. C.M. van der Heide en mr. C.L. Wolberink

Het is een tijd van politieke veranderingen. PVV, NSC, VVD en BBB hebben een hoofdlijnenakkoord opgesteld. Onze voedselvoorziening en de toekomst van land- en tuinbouw en visserij maken hier een belangrijk onderdeel van uit. Zo staat in het hoofdlijnenakkoord dat boeren en tuinders een goede boterham moeten kunnen verdienen: "nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld en de voedselketen, inclusief industrie en banken, draagt bij aan het verdienmodel." Interessant in dit opzicht is dat er sinds 2021 in de Europese regels ruimere mogelijkheden zijn voor samenwerkingen die g... ...lees meer

Artikel

Knollen voor citroenen verkopen

mr. L.J. Bergsma en mr. F.A. Dudok van Heel1

In Nederland lijken de strafrechtelijke opsporing en vervolging van voedelfraude niet hoog op de agenda te staan van de opsporingsautoriteiten. In dit artikel wordt ingegaan op de vragen hoe dat kan en voor welke strafbare feiten in voorkomend geval wel wordt vervolgd. De auteurs onderzoeken in dat kader de strafrechtelijke risico's voor het produceren en op de markt brengen van vermengde levensmiddelen. Zowel het Wetboek van strafrecht als de Wet op de economische delicten kent strafbepalingen die in dat kader in beeld kunnen komen. De publieke belangstelling voo... abonneren of dit artikel kopen.

Inzet van duurzaamheidsclaims en keurmerken: waar ligt de grens?

mr. D.W.L.A. Schrijvershof en mr. M.J. Reijman1

Bedrijven maken in hun commerciële uitingen in toenemende mate gebruik van duurzaamheidsclaims over hun eigen product of dienst, of die van een concurrent. Het gebruik van misleidende duurzaamheidsclaims is verboden. Om dit tegen te gaan is de regelgeving over duurzaamheidsclaims en keurmerken de afgelopen jaren aangescherpt (en ligt nieuwe strengere regelgeving in het verschiet). Dit heeft geleid tot meer handhaving door publiekrechtelijke toezichthouders. Ook starten concurrerende ondernemingen, consumenten en/of belangenverenigingen steeds vaker een civielrechtelijke proc... abonneren of dit artikel kopen.

De invloed van de Transparantieverordening (Verordening (EU) 2019/1381) op ri...

dr. A. de Boer1

Ruim drie jaar geleden werd de Transparantieverordening van kracht. Deze verordening moest het gebruik en de aanpak van risicobeoordelingen in het EU levensmiddelenrecht duurzamer en transparanter maken. Door middel van wijzigingen aan Verordening (EG) Nr. 178/2002, de Algemene Levensmiddelenverordening, en acht sectorspecifieke verordeningen, zou het proces van risicobeoordeling verder verbeterd moeten worden en ook de risicocommunicatie versterkt moeten worden. De Transparantieverordening heeft drie fundamentele wijzigingen doorgevoerd in de risicobeoordeling in de voedselketen... abonneren of dit artikel kopen.

Van novel foods tot TikToktrends: over zelfregulering en levensmiddelenreclame

mr. drs. S. Arayess1

Zelfregulering van reclame is veelgebruikt en belangrijk in Nederland. Ook voor de uitleg van reclameregels voor levensmiddelen zijn de uitspraken van de RCC onmisbaar. Rechterlijke uitspraken rondom levensmiddelen zijn schaars, maar de RCC oordeelt daarentegen aan de lopende band over verpakkingen, reclame op social media en zelfs toelaatbaarheid van ingrediënten. Dit artikel bevat een overzicht van de kenmerken en enkele bijzonderheden van een procedure bij de Stichting Reclame Code. Ook passeren enkele opvallende uitspraken die belangrijk zijn voor levensmiddelenreclame k... abonneren of dit artikel kopen.

The EU Member States' Margin of Discretion in the Authorisation of Plant Prot...

B. Kas1

A Critical Assessment of the Case Law of the German Courts The partial harmonisation of the placing of plant protection products on the market through the EU Plant Protection Products Regulation raises complex questions under EU law regarding the division of tasks between the Member States. In order to promote the internal market, the Regulation provides, in principle, that only one Member State will carry out an assessment of whether the conditions for authorisation are met, and that the other Member States will take over its assessment. Given different views of Member S... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

De importeur onder REACH

mr. S.A. Gawronski M.Jur en mr. E. Dirkse1

Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 11 April 2024, ECLI:EU:C:2024:298 Het Hof van Justitie van de Europese Unie definieert het begrip "importeur" onder de REACH-verordening breder dan volgt uit het douanerecht en beslist dat meerdere importeurs naast elkaar kunnen bestaan. Daarbij zijn contractuele afspraken over de verplichtingen voor de importeurs uit de REACH-verordening mogelijk. Zolang één van de importeurs bijvoorbeeld de REACH registratie uitvoert, is deze brede interpretatie van het begrip "importeur" geen probleem. Een dergelijke brede int... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Toezicht op Food Safety Culture: op zoek naar de silver bullet

G.J.C.M. Bakker1

Je leest het in de krant of via je sociale media: er wordt een voedingsmiddel teruggeroepen omdat het gevaarlijke bacteriën zou bevatten. 'Lekker bezig NVWA, we hebben alles al opgegeten!' Of: 'Dit soort producten zou verboden moeten worden!' Zo'n terugroepactie kan tot stevige reacties leiden, die niet zelden gericht zijn aan de toezichthouder, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Begrijpelijk, want voedselveiligheid is een onderwerp dat sterk raakt aan het vertrouwen dat burgers in de samenleving hebben. Toch is voeds... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS