Tijdschrift voor Levensmiddelenrecht

2024 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

prof. dr. B.M.J. van der Meulen
mr. D.W.L.A. Schrijvershof

Redactie

M. Alipour
dr. A. de Boer
mr. S.A. Grawonski M.Jur
prof. dr. ir. C.M. van der Heide
prof. mr. dr. J. Langer
mr. S.M. Pelkmans
mr. A. Venekamp
mr. C. Wolberink

Vaste medewerkers

J. Karsten
A. Mahy

Redactiesecretaris(sen)

M. Reijman

 

Inleiding

Redactioneel

Geachte lezer, Welkom bij het eerste nummer van het Tijdschrift voor Levensmiddelenrecht (TvL)! TvL is een tijdschrift voor professionals die het net als wij interessant vinden om te weten hoe recht en beleid inwerken op de agri-food keten. Voor veel van u zal deze interesse samenhangen met beroepsmatige bezigheden binnen die keten – zoals degenen met regulatory affairs-verantwoordelijkheden – of ten aanzien van die keten – zoals beleidsmakers en toezichthouders of consultants, advocaten en andere adviseurs. Voor anderen houdt de interesse verba... ...lees meer

Artikel

Het biologisch levensmiddelenrecht

mr. S.A. Gawronski M.Jur en mr. P.E. Minke1

Van toen tot nu Het biologisch levensmiddelenrecht is aan voortdurende ontwikkeling onderhevig. Dit is niet alleen zichtbaar in de wetgeving en het beleid, maar ook in de biologische sector zelf. Dit artikel beschrijft deze ontwikkelingen vanuit de geschiedenis van het biologisch levensmiddelenrecht tot nu. Ook geeft dit artikel een samenvatting van de belangrijkste recente rechtspraak over de biologische sector vanuit verschillende rechtsgebieden, om te illustreren hoe de ontwikkelingen in de huidige praktijk tot uiting komen. 1. Inleiding Op... abonneren of dit artikel kopen.

Recall en melding

prof.dr. B.M.J. Van der Meulen1

Artikel 19 van Verordening 178/2002 inzake onveilige levensmiddelen   Deze bijdrage analyseert artikel 19 van Verordening 178/2002 mede in het licht van de in januari 2024 vernieuwde Meldwijzer onveilige levensmiddelen van de NVWA. De belangrijkste verplichtingen die voortvloeien uit artikel 19 zijn het terughalen en melden van onveilige levensmiddelen. Ter wille van de eenvoud, kiest de Meldwijzer voor een zeer ruime interpretatie van de kring van geadresseerden, van de situaties waarin artikel 19 van toepassing is, en van de rechtsgevolgen die uit deze bepaling v... abonneren of dit artikel kopen.

Nutri-Score in Nederland: een smaakvolle verkenning van voedselkeuzelogo's

dr. A. de Boer en dr. K.G.M. Lenssen1

Vanaf 1 januari is Nutri-Score het officieel aangewezen voedselkeuzelogo in Nederland. Voedselkeuzelogo's zijn veel bediscussieerde symbolen op levensmiddelen die consumenten in één opslag kunnen laten zien welk product een gunstigere samenstelling heeft. Naast het beschrijven van de ontwikkeling en toepassing van voedselkeuzelogo's, lichten de auteurs in dit artikel toe wat de juridische basis is van de aanwijzing van Nutri-Score. De analyse laat zien dat de aanwijzing in verschillende Europese lidstaten gebeurt op verschillende gronden van ofwel Europese wet- en regelgeving rondom voed... abonneren of dit artikel kopen.

De regelgeving van de Europese Unie voor de duurzaamheidstransitie in de land...

mr. C.L. Wolberink en Dr. R.P. Baayen1

Dutch and English version in pdf  attachment! Beleidsruimte, knelpunten en kansen   Een grootschalige duurzaamheidstransitie in de landbouw is urgent, maar komt moeilijk op gang. Dit artikel beschrijft de beleidsontwikkelingen in de Europese Unie en Nederland ter zake, inventariseert het beschikbare en noodzakelijke beleidsinstrumentarium en geeft aan in hoeverre de regelgeving van de EU daarin voorziet. Die regelgeving is niet alleen complex, maar er is ook spanning tussen de leidende principes in de Europese Verdragen en daarmee het U... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Richtsnoeren als rechtshandeling

prof.dr. B.M.J. Van der Meulen en J. Karsten1

Hof van Justitie van de Europese Unie 12 oktober 2023 (zaak C‑11/22 Est Wind Power OÜ tegen Elering AS) ECLI:EU:C:2023:765 Een belangrijk deel van het levensmiddelenrecht wordt ingevuld door beleidsregels en andere vormen van soft law. In deze zaak gaat het om richtsnoeren neergelegd in een mededeling van de Europese Commissie. In Nederland bestaat er voor beleidsregels een wettelijk kader in de Algemene wet bestuursrecht, maar op Europees niveau moet een nadere duiding vooral uit de rechtspraak komen. In dit arrest bouwt het Hof voort op eerdere rechtspraak waarin is uit... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Ontketen de keten!

M. Snoep1

Er is nog maar weinig wildernis in Europa. Het overgrote deel van Europa is door mensenhanden gevormd en alle niet-stedelijke gebieden door boerenhanden. De boer zit in het DNA van Europa. Niet vanwege de link met de voedselvoorziening maar omdat het boerenlandschap onlosmakelijk is verbonden met onze Europese identiteit. Groene weiden, golvende graanvelden en bloeiende boomgaarden met daarin hardwerkende, gelukkig ogende boeren maken deel uit van een collectief gedroomd Arcadië. Dichters, schilders en componisten creëerden pastorales die Europeanen al eeuwen in vervoering bren... abonneren of dit artikel kopen.

Vriend en lastpak

In Memoriam Kenneth Defares Geheel onverwacht, op 9 februari 2024, overleed Kenneth Defares. Mensen die hem kenden zoals bestuursleden van de NVLR zochten contact met elkaar om te benoemen wie en wat Kenneth voor hen is geweest. Een kameraad gedurende meer dan 30 jaar vatte het samen in de kernwoorden 'vriend en lastpak'. Kenneth verenigde een groot hart met een aanzienlijke eigen-zinnigheid. Op de gulden-middenweg was hij niet te vinden. 'Never a dull moment' zei een oud collega. Compromis was niet zijn ding. Zowel zakelijk als privé was hij direct in de omgang. Bij Kenn... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS