Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2023 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

prof. mr. P.H.L.M. Kuypers

Redactie

mr. A.A. al Khatib
mr. E.E.M. Besselink
mr. drs. M.G.A.M. Custers
mr. H. Gilliams LL.M.
mr. M. C. van Heezik/ box 8.1
mr. A.H.G. Herwijnen
mr. M. Rijke MA
mr. dr. S.L.T. Schoenmaekers
mr. K. van de Casteele
drs. M. Visser
mr. M. de Wit

Vaste medewerkers

mr. W. De Cock
mr. G.A. Dictus
mr. D. Hoefnagels
mr. P. Kampschreur
mr. C.A.M. Lombert
mr. A. Looijestijn-Clearie
mr. J. Meulman
mr. R. Rodenrijs
mr. H.C. van Scherpenseel
mr. T.C. Topp

Redactiesecretaris(sen)

mr. T. Binder

 

Inleiding

Voorwoord

prof. mr. P.H.L.M. Kuypers

Het einde van de vakantieperiode is nabij. In Nederland zitten de vakanties erop, maar in sommige landen – zoals Italië – rest nog het staartje van de zomervakantie. Deze editie is dus een beetje een ‘back to work’ editie geworden. Wat ligt er achter ons? Vanuit praktisch perspectief is de belangrijkste ontwikkeling de nieuwe Algemene Groepsvrijstelling (Verordening 2023/1315/EU) die op 30 juni 2023 in het Publicatieblad EU is verschenen.[1] Inwerkingtreding heeft plaatsgevonden per 1 juli 2023. Daarmee heeft de Europese Commissie weer een stap gezet om het a... ...lees meer

Artikel

Wet markt en overheid gaat op de schop: van misser naar voltreffer?

mr. drs. M.W.J. Jongmans1

In 2011, kort voor inwerkingtreding van de Wet Markt een Overheid[2], schreef ik een kort opinieartikel in het Financieele Dagblad met de titel 'Wet Markt en Overheid misser'.[3] Mijn kritiek richtte zich onder meer op de 'algemeenbelanguitzondering' in de wet (art. 25h lid 5 en 6 Mw). Doordat overheden zelf mogen bepalen welke activiteiten plaats vinden in het algemeen belang, was mijn inschatting dat de Wet Markt en Overheid geen zoden aan de dijk zou zetten om de doelstelling van zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en bedrijven te verwezenlijken. Op ... abonneren of dit artikel kopen.

Ontwikkelingen met betrekking tot beïnvloeding van het interstatelijk handels...

mr. P.S. Wesselius1

Stukje voor stukje wordt de puzzel genaamd 'lokale staatssteunmaatregelen' ingevuld. Deze bijdrage bespreekt het recente Ighoga Region 10 arrest van het Gerecht van de Europese Unie, waarin het Gerecht de kant kiest van de Europese Commissie waar het gaat om het bestaan van lokale staatssteunmaatregelen. Het artikel betoogt dat het arrest een interessante vooruitgang is, maar dat er enkele haken en ogen aan kleven, met name vanuit procedureel oogpunt. 1. Inleiding: lokale staatssteunmaatregelen Op 19 oktober 2022 heeft het Gerecht van de Euro... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib en mr. R.D.R. Walon1

Europees   HvJ: C-164/21 en C-318/21, 13 oktober 2022 Stockholm School of Economics in Riga & Baltijas Starptautiskā Akadēmija t. Latvijas Zinātnes padome (Letse raad voor de wetenschap)   Inzake: Prejudiciële verwijzing, Verordening (EU) nr. 651/2014, Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, Begrip "organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding", Instelling voor hoger onderwijs die economische en niet-economische activiteiten uitoefent, Bepalen van het hoofddoel.   Feiten abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. G.A. Dictus

Nederland   Rechtbank Midden-Nederland, 20 mei 2021 (publicatie op 6 oktober 2022) ECLI:NL:RBMNE:2021:2255   Eiseres / College van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug   Inzake: geen procesbelang en belanghebbende bij aanwijzingsbesluit DAEB.   Feiten van de zaak Nederlandse Spoorwegen ('NS') is eigenaar van het stuk grond waarop een fietsenstalling bij een station is gevestigd. NS heeft de exploitatie van die fietsenstalling in de jaren '80 ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. T.J. Binder

Cursussen / Seminars State Aid for Transport Datum: 11-12 september 2023 Locatie: Hybride, online en op locatie te Praag Organisatie: Lexxion Publisher Tweedaags evenement over de toepassing van het staatssteunrecht in de transportsector.  EStALI Workshop Datum: 21 september 2023 Locatie: Brussel Organisatie: European State Aid Law Institute Workshop met focus op de nieuwe AGVV en ervaringen in de lidstaten. ESt... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Europese Commissie

mr. A. Looijestijn-Clearie M.A.

Beleid   TWEEDE WIJZIGING TIJDELIJK CRISISKADER VOOR STAATSSTEUNMAATREGELEN TER ONDERSTEUNING VAN DE ECONOMIE NA DE RUSSISCHE AGRESSIE TEGEN OEKRAÏNE Op 23 maart 2022 heeft de Commissie een tijdelijk crisiskader voor staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de economie na de Russische agressie tegen Oekraïne aangenomen (PbEU 2022, C 131 I/1; zie Staatssteun 2022, nr. 1). Op 20 juli 2022 heeft de Commissie het tijdelijke crisiskader gewijzigd ter aanvulling van het winterparaatheidspakket en in overeenstemming met REPowerEU ... abonneren of dit artikel kopen.

Europese Commissie

mr. T.J. Binder

Besluiten   Steunmaatregel SA.100465 – Nederland – Steunregeling ter bevordering van de modal shift van weg naar spoor en binnenwateren Bij besluit van 24 oktober 2022 heeft de Europese Commissie geen bezwaar gemaakt tegen een Nederlandse steunregeling ter bevordering van de verschuiving van goederenvervoer over de weg, naar goederenvervoer over de binnenwateren en het spoor (een zogeheten "modal shift").   De aangemelde steunregeling voorziet in een vergoeding van externe kosten van vervoerders en transportintermediairs d... abonneren of dit artikel kopen.

Markt en Overheid

mr. J. Meulman, mr. T. Topp, mr. R. Rodenrijs, mr. D. Hoefnagels en mr. H.C. van Scherpenseel

Rechtbank Rotterdam, 10 november 2022, zaaknummer ROT 21/5780, GOconnectlT B.V. en anderen tegen Autoriteit Consument en Markt, ECLI:NL:RBROT:2022:9563 Feiten   De juridische strijd om de Klic-viewer kent een rijke juridische voorgeschiedenis,[1] die nu voor de zevende keer een tussenstop maakt. De rechtsgang kent de volgende historie. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft bij besluit van 9 februari 2021[2] een verzoek af tot handhaving van hoofdstuk 4 van de Mededingingswet (hierna: Mw) afgewezen. Dat verzoek was ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS