Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2021 nr. 3/4

Redactie

Hoofdredactie

prof. mr. P.H.L.M. Kuypers

Redactie

mr. A.A. al Khatib
mr. E.E.M. Besselink
mr. drs. M.G.A.M. Custers
mr. H. Gilliams LL.M.
mr. M. C. van Heezik/ box 8.1
mr. A.H.G. Herwijnen
mr. M. Rijke MA
mr. dr. S.L.T. Schoenmaekers
mr. K. van de Casteele
drs. M. Visser
mr. M. de Wit

Vaste medewerkers

mr. W. De Cock
mr. G.A. Dictus
mr. D. Hoefnagels
mr. P. Kampschreur
mr. C.A.M. Lombert
mr. A. Looijestijn-Clearie
mr. J. Meulman
mr. R. Rodenrijs
mr. H.C. van Scherpenseel
mr. T.C. Topp

Redactiesecretaris(sen)

mr. T. Binder

 

Inleiding

Redactioneel

mr. M. de Wit

Beste lezers, Allereerst wens ik van deze gelegenheid gebruik te maken om u allen, hoewel tardief, namens de redactie van dit tijdschrift alsnog een voorspoedig 2022 toe te wensen. Wij hopen dat u en uw naasten in goede gezondheid verkeren.   Uw geduld is op de proef gesteld: niet alleen diende u zich al maanden te onthouden van theater- en horecabezoek, ook de driemaandelijkse editie van dit tijdschrift heeft enige tijd op zich laten wachten. Dit terwijl het lezen van dit juridische vaktijdschrift voor velen van onze lezers juist een welkome bezigheid bet... ...lees meer

Artikel

De herstel- en veerkrachtfaciliteit – ondersteuning voor het herstel van het ...

mr. V. Nuyts1

In deze bijdrage wordt het centrale instrument binnen het Europees Herstelplan Next Generation EU, met name de herstel- en veerkrachtfaciliteit, besproken. Er wordt toegelicht waarom dit tijdelijk instrument nodig was, en hoe het bijdraagt tot een herstel van de interne markt post COVID-19. Ook de rol van de staatssteunregels in de toepassing ervan en de synergiën tussen de doelstellingen van de faciliteit en de staatssteunregels worden belicht. 1. Crisismanagement in 2020 Zeer vroeg al na de uitbraak van de COVID-19 crisis, midden maart 2020, heeft de EU act... abonneren of dit artikel kopen.

De Ryanair campagne inzake luchtvaartsteun in Coronatijd

mr. J.J. Feenstra1

Afgelopen voorjaar deed het Gerecht, de EU rechter in eerste instantie, uitspraken in een tiental beroepen die de Ierse luchtvaartonderneming Ryanair had ingesteld tegen Commissiebesluiten om geen bezwaar te maken tegen aangemelde financiële injecties van diverse lidstaten vanwege schade door Covid maatregelen. Dat betrof de compensatie die diverse Europese overheden wilden verstrekken aan nationale luchtvaartmaatschappijen zoals Air France en KLM, toen de operaties van deze partijen door passagiers­beperkingen en lockdowns vanwege de COVID19-pandemie i... abonneren of dit artikel kopen.

Crisisaanbesteden met de C van creativiteit

mr. M.L. van der Feltz

Aanbesteden in crisistijden bezien vanuit het proportionaliteitsbeginsel 1. Aanbesteden in crisistijd Binnen enkele weken tijd veranderde de enigszins lacherige toon over het "griepje" dat de naam Covid-19 droeg naar ernst, lichte paniek en razendsnelle opeenvolging van ingrijpende maatregelen ter bestrijding van het eveneens razendsnel oplopende aantal besmettingen. Over de hele wereld dreigde een nijpend tekort aan medische hulpmiddelen en geneesmiddelen die noodzakelijk zijn voor het behandelen van coronapatiënten.[1] Alle zeilen werden bijgezet e... abonneren of dit artikel kopen.

Terugvordering van onrechtmatige fiscale staatssteun: Nederlandse lessen voor...

mr. dr. J. Leroy1

Gelet op de procedurele autonomie van de EU-Lidstaten, wordt de verplichting om onrechtmatige (fiscale) staatssteun terug te vorderen, uitgevoerd op grond van het nationaal recht. Het bestaande Belgische juridische kader voor de terugvordering van onrechtmatige staatssteun vormt echter een lappendeken. Dat staat in schril contrast met de Nederlandse rechtsorde, waar een algemeen kader voor terugvorderingsprocedures is uitgewerkt in de Wet terugvordering staatssteun. Deze bijdrage toetst af of de Belgische wetgever lessen kan trekken uit de Nederlandse ervaringen. Daarvoor worden verschil... abonneren of dit artikel kopen.

Actualiteiten

mr. T.J. Binder

Cursussen / Seminars State Aid from A to Z Datum: 10-11 februari 2022 Locatie: Online Organisatie: Lexxion Publisher Tweedaags online evenement waarbij een alomvattend overzicht van de Europese staatssteunregels en een praktische "toolbox" voor de beoordeling en het ontwerp van publieke maatregelen wordt verschaft.   EU Recovery and Resilience Funds. How to Implement them Correctly? Datum: 24-25 fe... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib, mr. W. De Cock en mr. G.A. Dictus1

BelgiëHof van beroep Luik 14 september 2021 (arrest werd gepubliceerd in JLMB 2021, afl. 35, 1592).Partijen: Waals Gewest tegen Diverse partijen   Inzake: reorganisatieplan – onrechtmatige staatssteun - vermindering van een schuldvordering – toerekenbaarheid aan de Staat – de-minimissteun   Feiten: het Waalse Gewest kende op 2 december 2015 en 11 april 2017 steun toe in de vorm van een terugvorderbaar voorschot aan een farmaceutische onderneming. Aangezien deze onderneming te kampen had met financiële ... abonneren of dit artikel kopen.

Europese Commissie

mr. A. Looijestijn-Clearie M.A.

BeleidOpenbare raadplegingenHerziening Mededeling over kortlopende exportkredietverzekering In de vorige aflevering van Staatssteun werd vermeld dat de Commissie in het tweede kwartaal van 2021 met een ontwerp voor een herziene versie van de Mededeling voor kortlopende exportkredietverzekering zou komen. Dit ontwerp is inmiddels gepubliceerd en staat open voor feedback van belanghebbenden van 22 juli tot 23 september 2021. De ontwerpmededeling gaat vergezeld van een toelichting die te vinden is op: abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS