Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2023 nr. 2/3

Redactie

Hoofdredactie

prof. mr. P.H.L.M. Kuypers

Redactie

mr. A.A. al Khatib
mr. E.E.M. Besselink
mr. drs. M.G.A.M. Custers
mr. H. Gilliams LL.M.
mr. M. C. van Heezik/ box 8.1
mr. A.H.G. Herwijnen
mr. M. Rijke MA
mr. dr. S.L.T. Schoenmaekers
mr. K. van de Casteele
drs. M. Visser
mr. M. de Wit

Vaste medewerkers

mr. W. De Cock
mr. G.A. Dictus
mr. D. Hoefnagels
mr. P. Kampschreur
mr. C.A.M. Lombert
mr. A. Looijestijn-Clearie
mr. J. Meulman
mr. R. Rodenrijs
mr. H.C. van Scherpenseel
mr. T.C. Topp

Redactiesecretaris(sen)

mr. T. Binder

 

Inleiding

Voorwoord

mr. M. de Wit

Geachte lezer,   De redactie is er weer in geslaagd om een (gebundeld) nummer samen te stellen met daarin relevante ontwikkelingen binnen het staatssteunrecht, zowel op nationaal als op Europees niveau. Zoals u bekend zal zijn wordt, daar waar relevant, aansluiting gezocht bij aansluitende rechtsterreinen zoals het aanbestedingsrecht of het mededingingsrecht. Ook de samenhang tussen het staatssteunrecht en het schaarse rechten leerstuk (zoals zich dat ontwikkeld heeft in de nationale rechtspraak) springt de laatste tijd in het oog, en wordt door de redactie voor u in... ...lees meer

Artikel

Recensie: W. De Cock – Belgische rechtscolleges als Europese staatssteunrecht...

mr. dr. J. Leroy1

Er zijn zo van die onderwerpen waarvan je denkt: goh, dat is nu eens een onderwerp waarin iemand zich zou moeten verdiepen, omdat het zeer relevant is maar ook enorm complex. Het onderwerp dat Wout De Cock fileert in zijn doctoraat, waarvan dit boek het resultaat vormt, is exact zo een onderwerp. Waar ik mij beperkte tot een onderzoek naar de terugvordering van fiscale staatssteun, snijdt De Cock een veel breder onderwerp aan: de rol van de Belgische rechter als Europese staatssteunrechter. Daarbij focust hij op alle mogelijke rollen die de nationale rechter kan spelen binnen het EU-staa... abonneren of dit artikel kopen.

Fit-for-55 and beyond? Een analyse van de herijkte Richtsnoeren en AGVV van d...

mr. M. de Wit en M.A.M. Snoek1

De Europese Commissie heeft op 27 januari 2022 de nieuwe richtsnoeren voor staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie gepubliceerd, ook wel de ‘KEM-Richtsnoeren’.[2] De richtsnoeren vervangen de richtsnoeren die sinds 2014 hebben gegolden voor ‘staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie’ (‘de MESK-Richtsnoeren (2014)’).[3] De richtsnoeren hebben tot doel houvast te bieden over de wijze waarop de Europese Commissie de verenigbaarheid met de interne markt, in de zin van artikel 107 lid 3 onder c VWEU, van verplicht aan te melden steunmaatregelen op het ... abonneren of dit artikel kopen.

A ‘too big to fail’-moment for natural gas in Europe

R.S. de Vries LL.M.1

Analysis of decision SA.103791 by the Commission to approve the German measure to recapitalise Uniper On 20 December 2022, the European Commission (‘EC’) approved Germany’s state aid measure of EUR 34.5 billion to recapitalise Uniper by means of a capital restructure[2] (‘the measure’ hereafter). A capital restructure involves changing a company’s mixture of debt and equity and is often considered in cases where there is a significant drop in share prices or when the bankruptcy of an undertaking is imminent. It has been argued elsewhere that the insolvency situation of Un... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib en mr. R.D.R. Walon1

Europees   HvJ: C-702/20 en C-17/21, 12 januari 2023 "DOBELES HES" SIA e.a. "GM" SIA t. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Letse Commissie voor de regulering van openbare diensten).   Inzake: Prejudiciële verwijzing, staatsmiddelen, toepassing artikelen 107, lid 1 en 108, lid 3 VWEU, Verordening (EU) nr. 1407/2013 over De-minimissteun, Verordening (EU) 2015/1589, Vaststelling te laag tarief voor het terugkopen van elektriciteit door het erkende distributiebedrijf.   Feiten: ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. G.A. Dictus1

Nederland   Rechtbank Midden-Nederland, 1 maart 2023 (publicatie op 17 maart 2023)   ECLI:NL:RBMNE:2023:840   Eiser / gemeenteraad gemeente Oudewater   Inzake: is een DAEB-aanwijzing een besluit in de zin van de Awb?   Feiten van de zaak De gemeenteraad van de gemeente Oudewater heeft op 24 februari 2022 een raadsbesluit genomen met betrekking tot... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. dr. W. De Cock

België   Hof van Cassatie 24 maart 2023 Rol nr. F.21.0100.N.   Partijen: VAB tegen de Belgische Staat   Feiten: VAB is een bedrijf dat elke dag van de week en 24 uur op 24 pechbijstand aanbiedt aan haar leden, thuis of onderweg. Deze bijstand wordt verleend door wegenwachters met een voertuig. VAB beschouwt de werking en organisatie van haar wegenwachters als ‘ploegenarbeid’ en maakt bijgevol... abonneren of dit artikel kopen.

Rubriek

Nieuw artikeltype - rubriek [16-60472]

Europese Commissie

mr. A. Looijestijn-Clearie M.A.

Beleid   Tijdelijk crisiskader voor staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de economie na de Russische agressie tegen Oekraïne: goedkeuring tijdelijk crisis- en transitiekader Op 23 maart 2022 heeft de Commissie een tijdelijk crisiskader voor staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de economie na de Russische agressie tegen Oekraïne aangenomen (PbEU 2022, C 131 I/1; zie Staatssteun 2022, nr. 1). Dit crisiskader is reeds op 20 juli 2022 en 28 oktober 2022 gewijzigd (zie Staatssteun 2022, nr. 3/4  en ... abonneren of dit artikel kopen.

Europese Commissie

mr. T.J. Binder en L. Kooijman

Besluiten Steunmaatregel SA.106555 (2023/N) – De Europese Commissie keurt een Nederlandse regeling ter waarde van 500 miljoen EUR goed om stikstof uitstotende veehouderijen te compenseren voor het stopzetten van hun bedrijf. Op 27 februari 2023 heeft Nederland een steunregeling bij de Europese Commissie aangemeld, met als doel het faciliteren van de (gedeeltelijke) sluiting van kleine en middelgrote veehouderijen, die door hun stikstofuitstoot op significante wijze overbelaste Natura 2000-gebieden vervuilen. In het verlengde daarvan beoogt de Nederlandse overheid... abonneren of dit artikel kopen.

Markt en Overheid

mr. J. Meulman, mr. T. Topp, mr. R. Rodenrijs, mr. D. Hoefnagels en mr. H.C. van Scherpenseel

Uitspraak rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht) van 8 februari 2023 inzake de bevoordeling van de DVI-fondsen door de minister van EZK, ECLI:NL:RBROT:2023:813 Inleiding en feiten Voor bespreking van het besluit in primo en het besluit op bezwaar die aanleiding vormen voor deze beroepszaak, zie de bijdrage van J. Meulman en P.A.E.M. Hogenhuis in TvS 2022/1. In de beroepsprocedure wordt een aantal bezwaren die de ACM eerder afwees opnieuw onder de loep genomen. De rechtbank Rotterdam oordeelt dat de Minister OostNL en DVI niet heeft bevoordeel... abonneren of dit artikel kopen.

Actualiteiten

mr. T.J. Binder

Cursussen / Seminars State Aid from A to Z  Datum: 11-13 december 2023 Locatie: Hybride, online en op locatie te Munchen Organisatie: Lexxion Publisher Driedaags evenement over de toepassing van het staatssteunrecht.  State Aid for R&D&I Datum: 22-23 januari 2024 Locatie: Online Organisatie: Lexxion Publisher Tweedaags evenement over de toepassing van het staatssteunrecht op OO&I.  EStAL Lecture Da... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS