Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2015 nr. 4

Inleiding

Redactioneel

mr. M.J.J.M. Essers

Het Tijdschrift voor Staatssteun werd zes jaar geleden gelanceerd met een redactioneel van Tom Ottervanger. Ottervanger werd dat jaar hoogleraar in Leiden in het staatssteunrecht, een gebied waarin hij zijn sporen al ruim verdiend had als advocaat en als medeauteur van het handboek EC State Aids. Vanaf de staatssteunzaken van de Leeuwarder Papierwarenfabriek, Heineken (WIR-premies) en Rijn-Schelde-Verolme van begin jaren tachtig tot en met diverse heden nog lopende zaken bij het Hof van Justitie (waaronder de Deutsche Post saga) heeft hij ontvangers van staatssteun (of juist hun concurre... ...lees meer

Artikel

Staatssteun en de rechtspositie van de steunontvangende onderneming

mr. L. Goossens, mr. S. Goovaerts en mr. drs. G. De Jong1

Wanneer er sprake is van staatssteun in de zin van art. 107 lid 1 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (‘VWEU’), moet deze bij de Europese Commissie (hierna ‘Commissie’) worden aangemeld en mag deze niet ten uitvoer worden gelegd tot de goedkeuring ervan (art. 108 lid 3 VWEU), tenzij er sprake is van een vrijstelling van de aanmeldingsverplichting.[2]De verplichtingen tot aanmelding en niet-tenuitvoerlegging (de ‘standstill-verplichting’) rusten weliswaar op de steunverlenende lidstaat, maar het zijn in de eerste pla... abonneren of dit artikel kopen.

Een tussenstand: de Starbucks-casus en de Belgische excess profit rulings

Pieter Deré, Anna Gunn en Dennis Matthijs1

De Europese Commissie (EC) doet momenteel onderzoek naar het gebruik van tax rulings. Bij meerdere lidstaten is informatie opgevraagd of spelen er (formele) staatssteunonderzoeken. De bekendste voorbeelden hiervan zijn de gevallen van Apple[2] (Ierland), Amazon[3], Fiat[4] en McDonald’s[5] (allen Luxemburg) en Starbucks[6] (Nederland). Daarnaast is een onderzoek lopende naar het gebruik van rulings in Gibraltar[7] en één naar het Belgisch regime van excess profit rulings.[8] Vanuit het perspectief van de staatssteunregels is het gebruik van tax rulings abonneren of dit artikel kopen.

De Concessierichtlijn - Implementatie in Nederland en België

mr. R.S. Damsma, prof. mr. G.W.A. van de Meent en mr. F. Vlassembrouck1

In het kader van de modernisering van het aanbestedingsrecht zijn op 26 februari 2014 drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De Richtlijn Overheden (Richtlijn 2014/24/EU[2]) en de Richtlijn Speciale Sectoren (Richtlijn 2014/25/EU[3]) vervangen de voorgaande richtlijnen en bevatten de aanbestedingsregels voor de overheidssector en de speciale sectoren. De Concessierichtlijn (Richtlijn 2014/23/EU[4]) is echter nieuw ten opzichte van het huidige kader. Op dit moment is enkel het primaire gemeenschapsrecht, waaronder de regels betreffende de vrije verkeren, zoa... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. M. Aalbers en mr. H.C. Lejeune (Europees)mr. Dr. A.D.L. Knook en mr. C.M.C. Wagemakers (Nationaal)prof. dr. L.Y.M. Parret en mr. L.E.A. Thomsin (België)

juli t/m september 2015EuropeesHvJ EU 17 september, Zaak C-33/14 PMory/ CommissieInzake: Art. 263 VWEU, ontvankelijkheid, procesbelang, procesbevoegdheid onrechtmatige en onverenigbare steun, schadevordering en vordering tot terugvordering van steun voor de nationale rechter, nationale procesautonomie.In hoger beroep verzoeken de ondernemingen die tezamen de Mory–groep vormen om vernietiging van de beschikking van het Gerecht in zaak T-545/12. In deze beschikking verwierp het Gerecht het beroep tot nietigverklaring van Commissiebesluit ... abonneren of dit artikel kopen.

Europese Commissie

mr. A.A. Geelhoed en Mr. J.M. Dijkman-Uulders (Besluiten)mw. Mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)

juli t/m oktober 2015BesluitenSteunmaatregel SA.40018 - Onderzoek naar Hongaarse Warenwet. Openingsbesluit van de Commissie van 15 juli 2015 en SA.41187 - Onderzoek naar Hongaarse omzetbelasting tabak, Openingsbesluit van de Commissie van 15 juli 2015De Commissie heeft een tweetal formele onderzoeksprocedures geopend naar de vraag of twee Hongaarse maatregelen die zeer progressieve (belasting)tarieven in de voedsel- en tabaksindustrie introduceren in overeenstemming zijn met de staatssteunregels. Het eerste openingsbesluit betreft de Hongaarse Warenwet o... abonneren of dit artikel kopen.

Markt en Overheid

mr. M. Aalbers en mr. L. Ament

Vzr. rechtbank Den Haag 19 augustus 2015 ECLI:NL:RBDHA:2015:9797Op 19 augustus 2015 heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak in het geschil tussen Sport- en gezondheidscentrum de Koornmolen B.V. en de gemeente Zuidplas. Deze zaak draaide om de toepassing van art. 25j. en 25g. Mw (Wet Markt en Overheid) die de bevoordeling van overheidsbedrijven door overheden verbieden De Koornmolen heeft gevorderd dat de gemeente Zuidplas wordt veroordeeld tot schadevergoeding wegens schending van art. 25j. Mw, doordat de gemeente Zuidplas de Stichting Zuidplas en Stichting Pold... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. A. van der Linden LLM

Cursussen / SeminarsStaatssteun in de decentrale praktijkDatum: 28 januari 2016, locatie: Amersfoort, organisator: Bureau KennisAan de hand van vele voorbeelden uit de praktijk en de rechtspraak, worden diverse vragen gestructureerd behandeld; Is er sprake van staatssteun in mijn project? En, zo ja, kan ik deze staatssteun rechtmatig verstrekken? Wat zijn risico’s en hoe kan ik daar mee omgaan? Daarbij worden praktische handvatten geboden om zelf een eerste inschatting te kunnen maken van eventuele staatssteunrisico’s en oplossingen.Do... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS