Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2016 nr. 1

Inleiding

Redactioneel - De ‘Iron Lady from Denmark’

mr. drs. M.G.A.M. Custers

Zij is in diverse media al aangeduid als de ‘Iron Lady’, de ‘Iron Lady from Denmark’ en de ‘Iron Lady van Juncker’. Maar zij is inmiddels ook al ‘The Enforcer’ genoemd. Een snelle zoektocht op het internet leert dat Margrethe Vestager, de Deense commissaris die sinds 1 november 2014 binnen de Europese Commissie verantwoordelijk is voor mededinging, al geruime tijd onderwerp is van een grote hoeveelheid ... ...lees meer

Artikel

Enkele gedachten over de verfijnde economische benadering van staatssteun en ...

prof. dr. B. Hessel1

In 2010 heeft de Europese Commissie in Europa 2020 bewust gekozen voor een sociale markteconomie als correctie op de liberale markteconomie.[2] Vanuit mijn deels economische achtergrond heb ik in mijn redactionele bijdrage aan het eerste nummer van ons tijdschrift van 2014 de vraag gesteld wat Eurocommissaris Almunia vanuit de sociale markteconomie zal gaan doen met de verfijnde economische benadering van de staatssteun die in het Actieplan Staatssteun van Eurocommissaris Kroes is ingevoerd.[3] Ik verwachtte dat door de keuze voor de sociale markteconomie de verfij... abonneren of dit artikel kopen.

Heeft de ‘moral hazard’ notie een meerwaarde bij de beoordeling van reddings-...

mr. H. Gilliams LLM1

1. De setting: financiële crisis, bail-out en moral hazardOp het ogenblik dat deze bijdrage verschijnt, is het alweer acht jaar geleden dat de financiële crisis – met de faillissementen van Bear Stearns en vervolgens Lehman Brothers – in volle hevigheid losbarstte. Die crisis bracht heel wat grote financiële instellingen in de Europese Unie aan het wankelen: hun activa bleken (plots) veel van hun marktwaarde te hebben verloren, en als gevolg daarvan verloren ze het vertrouwen van hun schuldeisers. Toch legden weinig... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. M. Aalbers en mr. H.C. Lejeune (Europees)mr. Dr. A.D.L. Knook en mr. G.A. Dictus (Nederland)prof. dr. L.Y.M. Parret en mr. L.E.A. Thomsin (België)

oktober t/m december 2015EuropeesHvJ EU, 1 oktober 2015, C-357/14 PElectrabel en Dunamenti t. CommissieInzake: onverenigbare steun, begrip staatssteun, criterium particuliere investeerder, berekening van steunDunamenti is een Hongaarse elektriciteitsproducent die gehouden werd door Electrabel (75%) en MVM (25%). MVM is een Hongaars staatsbedrijf dat zich bezig houdt met de verkoop van elektriciteit. Dunamenti, maar ook andere stroomproducten, hebben in het verleden steeds met MVM afnameovereenkomsten gesloten waarmee MVM capaciteit reserveert en a... abonneren of dit artikel kopen.

Europese Commissie

mr. A.A. Geelhoed en Mr. J.M. Dijkman-Uulders (Besluiten)mw. Mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)

okober t/m december 2015BesluitenSteunmaatregel SA.27301 (2015/NN) - Vermeende Nederlandse onrechtmatige staatssteun in verband met de gesubsidieerde verwerving en het gratis ter beschikking stellen van natuurterreinen, Besluit van de Commissie van 2 september 2015In haar besluit van 2 september 2015 betreffende steunmaatregel SA.27301 (2015/NN) komt de Commissie, na afronding van een formele onderzoeksprocedure, tot het oordeel dat Nederlandse maatregelen in verband met de gesubsidieerde verwerving en het gratis ter beschikking stellen van natuurterreinen in o... abonneren of dit artikel kopen.

Markt en Overheid

mr. M. Aalbers en mr. L. Ament

VNO-NCW publiceert zwartboek markt en overheid VNO-NCW en MKB-Nederland hebben op 9 december 2015 een manifest gepubliceerd waarin zij de toepassing van de Wet Markt en Overheid (WMO) door decentrale overheden aan de kaak stellen. De belangenorganisaties bepleiten aanpassingen van de WMO op vier punten om eerlijke concurrentie door de overheid te verzekeren. In het zwartboek wordt stelling genomen tegen een ruimhartige interpretatie van de ‘algemeen belang uitzondering’. Het manifest verduidelijkt vier knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden en problemen ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. A. van der Linden LLM

Cursussen / SeminarsBasiscursus (Europese) subsidies en staatssteunDatum: 17 mei 2016, locatie: Utrecht, organisator: OSR juridische opleidingenTijdens de basiscursus (Europese) subsidies en staatssteun wordt u in één dag aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden op de hoogte gebracht van de systematiek van deze twee rechtsgebieden en de meest actuele ontwikkelingen.Doelgroep: advocaten, bedrijfsjuristen, rechtsbijstand juristen, rechterlijke macht, gemeentejuristen, (semi)overheidsjuristen.3-daagse verdiepingscursus S... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS