Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2017 nr. 2

Inleiding

Fiscale staatssteun: the times are a changing

mr. P.A.E.M. Hogenhuis

Wij schrijven op het moment dat de orkaan Irma over de bovenwindse eilanden van ons Koninkrijk raast. De daar aangerichte verwoesting is enorm en zal nog lang nawerken. In deze editie van uw Tijdschrift belichten wij besluiten van de Europese Commissie, die ook enorme gevolgen hebben voor de rechtspraktijk met fiscale staatssteun aan (multinationale) ondernemingen. Het zal u niet verbazen dat wij dit willen doen aan de hand van de geruchtmakende besluiten van de Commissie inzake de fiscale rulings met Apple, Starbucks, McDonalds en FIAT. We beschrijven de rechtsontwikkeling en voor de ho... ...lees meer

Artikel

Uitwisseling en publicatie van belastingrulings: hoe ver reiken de nieuwe int...

prof. dr. J.L. van de Streek1

De vergroting van de transparantie rondom belastingrulings is één van de pijlers van het OESO/BEPS-project dat grondslaguitholling en winstverschuiving door multinationale ondernemingen aan banden beoogt te leggen. Een belangrijke, maar vaak onuitgesproken, doelstelling van deze aanbevelingen is het terugwinnen van het vertrouwen van de samenleving in belastingrulings. Het vertrouwen in belastingrulings heeft wereldwijd een deuk opgelopen omdat belastingrulings vooral als vliegwiel hebben gefunctioneerd voor belastingontwijking door multinationale ondernemingen. Dit valt op te maken uit ... abonneren of dit artikel kopen.

Fiscale staatssteun: wenken voor de praktijk

prof. mr. dr. S.C.W. Douma1

De economische en financiële crisis die aan het eind van het vorige decennium de kop op stak, heeft geleid tot toenemende publieke verontwaardiging over belastingbesparende structuren van multinationale ondernemingen. Deze structuren zijn mogelijk doordat deze ondernemingen in verschillende landen grensoverschrijdend actief zijn, terwijl de stelsels van winstbelasting nationaal zijn gebleven. Dit kan leiden tot dubbele belastingheffing, maar ook tot dubbele niet-belastingheffing. De internationale politiek heeft krachtig op de publieke verontwaardiging gereageerd: de... abonneren of dit artikel kopen.

Staatssteun, fiscaliteit & verrekenprijzen: onverenigbare fiscale staatsteun ...

A.C.M. Vos1

Op 21 oktober 2015 stelde de Europese Commissie in EU Besluit SA. 38374 (hierna: het ‘EU Besluit’) vast dat Nederland onverenigbare staatssteun heeft verleend aan Starbucks Manufacturing EMEA BV (hierna: ‘SMBV’).[2] De Europese Commissie meent dat de voorafgaande prijsafspraak tussen de Nederlandse Belastingdienst en SMBV, een zogenaamde ‘Advance Pricing Agreement’ (hierna: de ‘SMBV APA’), niet in overeenstemming is met art. 107 lid 1 VWEU. Omdat het Unier... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. M. Aalbers1 en mr. L.E.A. Thomsin (Europees)mr. dr. A.D.L. Knook en mr. G.A. Dictus (Nederland)

januari t/m maart 2017 abonneren of dit artikel kopen.

Europese Commissie

mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur en mr. E.M.M. Besselink (Besluiten)mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)

Januari t/m april 2017 abonneren of dit artikel kopen.

Markt en Overheid

mr. M. Heijtmeijer-Broersen en mr. L. Ament

Besluiten ACMRechtbank Rotterdam 26 januari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:631 Inzake: exploitatie gemeentelijke Aanloophaven ZeewoldeDe rechtbank Rotterdam heeft op 26 januari 2017 het besluit van de gemeente Zeewolde vernietigd waarin de gemeente het bezwaar van Jachthaven Wolderwijd, tegen de vaststelling dat de exploitatie van de gemeentelijke Aanloophaven plaatsvindt in het algemeen belang, ongegrond had verklaard. De gemeente dient nu een nieuwe beslissing op het bezwaar te nemen met inachtneming van de overwegingen van de uitspraak van de rechtbank.Proces... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. A. van der Linden LLM

CursussenZomercursus ‘State aid from A to Z’Datum: 11-14 september 2017, Gent. Organisator: LexxionState Aid for Transport Services & InfrastructureDatum: 18-19 september 2017, BrusselState Aid for R&D&I Projects Datum: 25-26 September 2017, Brussel, Organisator: LexxionEssentials of State Aid Law and Procedures Datum: 9-10 oktober 2017, Berlijn, Organisator: LexxionState Aid for Financial InstrumentsDatum: 23-24 oktober 2017, Wenen, Organisator: Lexxion EU State Aid Law fo... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS