Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2018 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

M.J.J.M. Essers

Redactie

mr. drs. M.G.A.M. Custers
mr. C. T. Dekker
mr. H. Gilliams LL.M.
mr. L. Haasbeek
mr. M. C. van Heezik
mr. P.A.E.M. Hogenhuis
prof. mr. P.H.L.M. Kuypers
mr. M. Rijke MA
mr. dr. S.L.T. Schoenmaekers
drs. M. Visser

Vaste medewerkers

mr. A.A. al Khatib
mr. E.M.M. Besselink
mr. W. De Cock
mr. G.A. Dictus
mr. J. Fredriksz
mr. A.A. Geelhoed
mr. P. Kampschreur
mr. A. Looijestijn-Clearie
mr. H.C. van Scherpenseel

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. de Wit

Inleiding

Staatssteun als transitievergoeding?

mr. M. Rijke MA

‘We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk,’ is een uitspraak van de Rotterdamse hoogleraar Jan Rotmans die veelvuldig publiceert over de kanteling van onze economie en samenleving. Hij houdt hier uitgesproken, door sommigen zelfs omstreden genoemde, ideeën en opvattingen op na. ‘Omwenteling’ is de titel van zijn laatste boek, en hierin schetst hij een radicale transformatie van de Nederlandse samenleving en economie waarin de mens centraal staat en die van onderaf wordt gestuurd. Of u als lezer van het Tijdschrift vo... ...lees meer

Artikel

De energietransitie onder de Europese staatssteunregels

mr. M. van Laar1

De energietransitie staat in de spotlights. Zowel vanuit de Europese Unie (hierna: ‘EU’) als vanuit Nederland wordt er groot belang aan gehecht om nu daadwerkelijk stappen te maken met de verduurzaming van de energievoorzieningen. In het huidige regeerakkoord gaat het nieuwe kabinet zelfs verder dan de doelstelling van de EU. Deze EU-doelstelling is de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te verminderen met 40%. Het nieuwe kabinet wil met het nieuwe beleid ervoor zorgen dat maatregelen worden getroffen waardoor in 2030 de broeikasgassen in Nederland met 49% verminderd... abonneren of dit artikel kopen.

Wonen en staatssteun: het realiseren van sociale beleidsdoelen binnen een (o...

mr. A.H.G. van Herwijnen1

Van oudsher is aan woningcorporaties de zorg voor sociale huisvesting in Nederland opgedragen. Voor zover corporaties zich ook bezig houden met andere huisvesting moet dit op gelijke voet met andere marktpartijen gebeuren. Aan het begin van deze eeuw kwam de financiering van de woningcorporaties onder de aandacht van de Europese Commissie. Dit artikel over woningcorporaties en commerciële verhuurders geeft inzicht in de relevante staatssteunregels, geeft een terugblik op de totstandkoming en uitvoering van het besluit van de Europese Commissie over de benodigde aanpassing van het financi... abonneren of dit artikel kopen.

Europese Commissie

mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur en mr. E.M.M. Besselink (Besluiten)mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)

januari t/m maart 2018BesluitenSteunmaatregel SA.38469, Samhall, Besluit van de Commissie van 6 december 2017Dit besluit, dat in het eerste kwartaal van 2018 gepubliceerd is op de website van de Commissie, is inmiddels weer verwijderd (alleen de bevestiging door de Commissie van 6 april 2018 van de hieronder te bespreken door Zweden aangeboden passende maatregelen staat op dit moment op de site vermeld). Het besluit betreft een voorstel van de Europese Commissie aan Zweden op de voet van art. 108 lid 1 VWEU en art. 22 Procedureverordening (Verordening EU/1589/201... abonneren of dit artikel kopen.

Markt en Overheid

mr. J. Fredriksz1

januari t/m maart 2018[1]Besluiten ACMRechtbank Rotterdam, 24 januari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:490Inzake : verzoek om voorlopige voorziening omtrent (preventieve) last onder dwangsom (art. 70c lid 1 onder a Mw) gratis parkeren gemeentelijke parkeergarages VeenendaalProcesverloopBij besluit van 26 september 2017 (besluit I) heeft de ACM (verweerder) vastgesteld dat gemeente Veenendaal (verzoeker) art. 25i lid 1 Mededingingswet (Mw) overtreedt bij de exploitatie van gemeentelijke parkeergarages en parkeerterreinen. Tegen dit besluit heeft zowel verzoek... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. M. de Wit

Cursussen / SeminarsState Aid for Transport Services and Infrastructure Datum: 18-19 september 2018Locatie: BrusselOrganisator: LexxionState aid for R&D&I Projects Datum: 25-26 september 2018Locatie: BrusselOrganisator: LexxionState Aid Control: Where Law and Economics MeetDatum: 5 oktober 2018Locatie: BrusselOrganisator: LexxionEU State Aid Law for Energy and EnvironmentDatum: 25-26 oktober 2018Locatie: BrusselOrganisator: Lexxion State Aid for Tax Measures ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. M. Aalbers1 en mr. L.E.A. Thomsin (Europees)mr. L.E.A. Thomsin en Prof. dr. L.Y.M. Parret (België)mr. G.A. Dictus (Nederland)

januari t/m maart 2018[1]EuropeesHvJ EU, C-579/16, 6 maart 2018Commissie t FIH HoldingInzake: Hogere voorziening, het begrip staatssteun, crisissteun voor banken, begrip steunmaatregel, criterium van de particuliere investeerder, criterium van de particuliere schuldeiser Feiten en middelen: FIH kwam – ten tijde van de financiële crisis – in aanmerking voor crisissteun. Denemarken heeft deze steun aangemeld bij de Commissie. Het bestreden besluit ziet op de overdracht van effecten van FIH naar FSC – een publiekrechtelijke e... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS