Compliance Actualia

Marktmanipulatie

Robbert - Jan Boswijk, 19 oktober 2012 14:44 De reden voor het Europese initiatief, is de tot op heden versplinterde aanpak van marktmisbruik binnen de lidstaten. Ook blijkt uit recente schandalen dat het opleggen van administratieve boetes onvoldoende afschrikwekkend werkt. De financiële sector blijkt onvoldoende in staat haar gedrag te veranderen. De politiek vreest dat de fraude een hardnekkige kwaal is binnen de sector. Deze mening is in het bijzonder gesterkt door het in juli van dit jaar verschenen rapport, door Labaton Sucharow, over de beroepsethiek van bankiers. Op Wall Street oordeelt een kwart van de bankiers dat fraude, oplichting en andere onoorbare praktijken ‘part of the game’ is. In het Verenigd Koninkrijk stelt een derde van de bankiers weet te hebben van illegale activiteiten. De bereidheid om een misdrijf te plegen, geldt voor maar liefst 16 procent van de bankiers met een seniorfunctie. De recente schandalen en dit verontrustende beeld heeft tot de oproep geleid om marktmisbruik Europa breed strafrechtelijk aan te pakken. Het voorstel breidt de lijst van verboden marktmisbruik uit en biedt toezichthouders meer onderzoeksmogelijkheden tegen verdachte ondernemingen en personen. Ook wordt voorgesteld marktmisbruik te bestraffen met minimaal vijf jaren celstraf, omdat is gebleken dat boetes onvoldoende werking hebben. Het is nu afwachten hoe het voorstel wettelijk vorm krijgt. Binnenkort zullen de EU-lidstaten in onderhandeling treden over de vernieuwde aanpak. Hardere aanpak van handel met voorkennis en marktmanipulatie gaat uit Europa komen. De Economische Commissie in het Europees Parlement stemde op 9 oktober jongstleden in met een strengere aanpak van het probleem.
Deel deze pagina:

Informatie

Type
Actualia
Onderwerp(en)
Algemeen sanctierecht, Beursgenoteerde ondernemingen, Corporate crime
Sector(en)
Financieel > Algemeen en handhaving
Auteurs
Bijlage
Link
wetgevingsprocedure
Datum gepubliceerd