Compliance Actualia

AFM publiceert rapport over de 9 overige accountantsorganisaties die OOB’s mogen controleren

Stefan Haagen, 27 maart 2013 12:11 De AFM heeft bij deze 9 accountantsorganisaties onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de controle en het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Uit diverse sectoren (10 financieel, 14 bouw/vastgoed, 4 productie, 8 handel en 11 overig) zijn in totaal 47 controles onderzocht. Factoren die volgens de AFM van invloed zijn op de kwaliteit zijn: - toon aan de top; - stelsel van kwaliteitsbeheersing; - de externe accountant; en - omgevingsfactoren. De AFM heeft in haar onderzoek naar de controles geconstateerd dat: 1. bij alle 9 accountantsorganisaties in alle onderzochte sectoren op belangrijke onderdelen sprake is van ernstige tekortkomingen. Ernstige bevindingen doen zich voor in: - 35 van de in totaal 47 onderzochte controles (74%); - 7 van de 12 (58%) OOB-controles; - 6 van de 21 (28%) controles waar gesteund werd op werkzaamheden van andere accountants; - 3 van de 12 (25%) controles waar beoordeeld werd of de veronderstelde continuïteit van de bedrijfsactiviteiten aanvaardbaar is; - 22 van de 31 (70%) controles waar een OKB is uitgevoerd; en - 12 van de 16 (75%) controles waar een periodieke review is uitgevoerd. 2. alle 9 accountantsorganisaties tekortgeschoten zijn in hun zorgplicht. In te veel controles hebben externe accountants onvoldoende controle-informatie verkregen om hun accountantsoordeel op te kunnen baseren tav: - volledigheid van de omzet; - bestaan, eigendom en waardering van onroerend goed; - verwerking opbrengsten en kosten onderhanden projecten; en - bestaan en waardering van financiële activa. De AFM heeft de 9 OOB-vergunninghouders gevraagd herstelmaatregelen te treffen. Uit het onderzoek naar het stelsel van kwaliteitsbeheersing blijkt dat meerdere OOB-vergunninghouders: - geen duidelijke procedures, standaarden en beschrijvingen in hun stelsel hebben opgenomen; - onvoldoende hebben gewaarborgd dat het stelsel wordt nageleefd; - hun stelsel onvoldoende hebben geëvalueerd; - er niet voor hebben gezorgd dat controledossiers tijdig werden afgesloten; en - compliance onvoldoende verantwoording laten afleggen aan beleidsbepalers. De AFM heeft normoverdragende gesprekken gevoerd en de 9 accountantsorganisaties gevraagd om een gedegen oorzaakanalyse uit te voeren naar de tekortkomingen en om kwaliteitsmaatregelen te treffen teneinde herhaling in de toekomst te voorkomen. De accountantsorganisaties staan hiervoor open en de AFM zal de implementatie van de herstel- en kwaliteitsmaatregelen nauwlettend volgen. Het rapport betreft de 9 accountantsorganisaties die naast de Big-4 een vergunning hebben om wettelijke controles te mogen verrichten OOB’s (organisaties van openbaar belang zijnde beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars).
Deel deze pagina:

Informatie

Type
Actualia
Onderwerp(en)
Beursgenoteerde ondernemingen
Sector(en)
Financieel > Verzekeraars / herverzekeraars
Financieel > Bancaire diensten
Vastgoed en ruimtelijke ontwikkeling
Auteurs
Link
link naar het persbericht en rapport van de AFM
Datum gepubliceerd