Compliance Actualia

Vastgoed en ruimtelijke ontwikkeling

5-07-2013 17:15 - Topoverleg kabinet, pensioenfondsen en verzekeraars

Hugo Oppelaar

Vooralsnog zijn er alleen concrete plannen om de woningmarkt uit het slop te trekken. Het plan is om bestaande NHG-gegarandeerde hypotheken vanuit de banken onder te brengen in een hypotheekvehikel met financiering via hypotheekobligaties. Voordelen van een dergelijke constructie zijn onder andere verhandelbaarheid, het is eenvoudig, transpara...

5-07-2013 14:25 - Brief van de DNB: onderzoek commercieel vastgoed

Hugo Oppelaar

De DNB schrijft in haar brief aan de minister van Financiën dat het voor het vertrouwen in de financiële sector van groot belang is dat er duidelijkheid bestaat dat de risico’s (op de markt van commercieel vastgoed) waaraan de Nederlandse banken bloot staan onderkend en adequaat beheerst worden en dat de banken voldoende gekapitaliseerd zijn. ...

27-03-2013 12:11 - AFM publiceert rapport over de 9 overige accountantsorganisaties di...

Stefan Haagen

De AFM heeft bij deze 9 accountantsorganisaties onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de controle en het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Uit diverse sectoren (10 financieel, 14 bouw/vastgoed, 4 productie, 8 handel en 11 overig) zijn in totaal 47 controles onderzocht. Factoren die volgens de AFM van invloed zijn op de kwaliteit zijn: - toon a...

7-01-2013 20:31 - Accountantskamer legt in tuchtzaak over vastgoedfraude een waarschu...

Stefan Haagen

In november 2007 wordt bekend dat PPF betrokken is bij de zeer omvangrijke Klimop-vastgoedfraude. De AFM diende een klacht in die uit vijf onderdelen bestond: I:De accountant is op grond van een vijftiental feiten en fraudesignalen onvoldoende professioneel-kritisch geweest en beschikte niet over toereikende controle-informatie. II: De ac...

12-12-2012 18:30 - AFM en CFV sluiten convenant over kennisdeling en uitwisseling van ...

Stefan Haagen

Uit het gezamenlijk persbericht van AFM en CFV volgt dat aanleiding voor dit convenant zijn de vragen die leven over de kwaliteit van de accountantscontrole van woningcorporaties. Dit is mede naar aanleiding van de problemen bij de Stichting Vestia Groep (Vestia) en de problemen met de derivatenportefeuilles van woningcorporaties. Op grond va...