Compliance Actualia

AFM agenda 2014

Hugo Oppelaar, 8 januari 2014 15:13 De AFM schetst in haar agenda relevante ontwikkelingen in het binnen- en buitenland welke zich voordoen binnen de financiële sector, bijvoorbeeld over de herstructurering van het Europees toezicht, waaronder de komst van een Europese bankenunie. Hierbij wordt tevens aangegeven welke risico’s de AFM gesignaleerd heeft. De AFM geeft aan dat zij vanwege beperkte invloed deze risico’s onvoldoende tegen kan gaan. Een voorbeeld hiervan is de grote hoeveelheid complexe internationale wet- en regelgeving waarmee de financiële sector te maken heeft. Daarnaast vormt cybercrime een risicofactor voor de stabiliteit van financiële markten. Vervolgens gaat de AFM in op haar doelstellingen voor 2014. Hierbij wordt aangegeven dat het toezicht van de AFM risicogestuurd is. Eerst maakt de AFM een risicoanalyse van de markt waarna er keuze volgt voor bepaalde thema’s. De opbouw bij alle doelstellingen is als volgt: een probleemanalyse, hoofddoelstellingen voor langere termijn, beoogde effecten voor lange termijn, doestellingen voor 2014, beoogde effecten in 2014, effectmeting en tot slot de middelen. De doestellingen voor 2014 zijn: - productaanbieders stellen het belang van de klant centraal; - kwaliteit van financiële dienstverlening is beter; - kwaliteit van vermogensopbouw is beter; - financiële dienstverlening aan zakelijke partijen is passend; - pensioenuitvoerders geven overzicht en inzicht in de hoogte en risico’s van pensioen; - de kwaliteit van governance, verslaglegging en accountantscontrole gaat omhoog; - de effectenmarkten functioneren eerlijk en efficiënt en de infrastructuur blijft bestendig; - gedragstoezicht draagt bij aan stabiliteit van het financiële stelsel; en - schadelijk gedrag en financiële criminaliteit nemen af. Tot slot belicht de AFM de budgettaire kant van haar beleid. De AFM heeft haar agenda voor 2014 gepubliceerd waarin de doestellingen, de thema’s en andere plannen voor 2014 uiteen worden gezet.
Deel deze pagina:

Informatie

Type
Actualia
Sector(en)
Financieel > Vermogensbeheer en fondsen
Financieel > Pensioenfondsen
Financieel > Effectenhandel en beleggingsadvies
Financieel > Algemeen en handhaving
Auteurs
Bijlage
Datum gepubliceerd