Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2013 nr. 1

Witwasrisico’s van prepaidcards en de verplichtingen onder de WWFT

A.N.R.N. Alibux MSc LLM en mr. drs. M.J. Bökkerink*

Elektronisch geld is een nieuw betaalmiddel dat door elektronisch geldinstellingen (EGI’s) en banken kan worden uitgegeven. Een prepaidcard is daarbij een betaalinstrument waarmee iemand het elektronisch geld kan gebruiken. In 2009 is de 2e elektronischgeldrichtlijn1 (2EMD) in werking getreden, welke als doel heeft het gebruik van elektronisch geld, waaronder prepaidcards, te stimuleren. De prepaidcardmarkt is een van de snelst groeiende onderdelen van de retail betaalindustrie.2 Waar prepaidcards in eerste instantie werden gebruikt als alternatief voor

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

contant geld bij de betaling van relatief lage bedragen, is de laatste jaren een ontwikkeling te zien van prepaidcards die dienen als volwaardig alternatief van traditionele betaalmiddelen. De toegenomen functionaliteit van prepaidcards heeft ertoe geleid dat, naast diverse legitieme mogelijkheden voor het gebruik van prepaidcards, er internationaal ook veel aandacht is gekomen voor het gebruik van prepaidcards, voor witwassen en het financieren van illegale activiteiten. Op 1 januari 2013 is een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) in werking getreden. In de WWFT is nu in het nieuwe subonderdeel 22° geëxpliciteerd dat de EGI’s onder de reikwijdte van de WWFT blijven vallen.3 Daarnaast is in subonderdeel 18° de betaaldienstagent geïntroduceerd. Hierdoor valt ook degene die bij de uitvoering van betaaldiensten optreedt voor rekening van een betaalinstelling of van een EGI onder de bepalingen van de WWFT. Het toezicht met betrekking tot de implementatie van de WWFT voor wat betreft EGI’s en betaaldienstagenten is in Nederland toebedeeld aan De Nederlandsche Bank (DNB). Gezien de groei in de prepaidmarkt en de toegenomen aandacht voor mogelijk misbruik van prepaidcards voor financiële criminaliteit zal in dit artikel aandacht worden besteed aan de risico’s in de markt. Hiertoe zal worden gekeken naar de EGI’s en banken die elektronisch geld uitgeven door middel van prepaidcards en de partijen die hierbij betrokken zijn. Daarnaast wordt gekeken naar de witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s die er zijn met betrekking tot prepaidcards en de specifieke risicofactoren. Ten slotte zal worden ingegaan op de WWFT-verplichtingen voor EGI’s.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A.N.R.N. Alibux MSc LLM en mr. drs. M.J. Bökkerink*
Auteurs met profiel
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/10393

Verder in 2013 nr.1

 Redactioneel. Compliance en financieel economische criminaliteit

Regelmatig verwordt een instrument om een doel te bereiken tot een doel op zich. Ik zie dat bijvoorbeeld terug in de wijze waarop wordt geprobeerd de risico’s op witwassen en financieren van terr...

 Financial Economic Crime en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Aanpak AFM van bedreigingen van de integriteit van de financiële sector anno 2013

Onlangs heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) haar agenda voor 2013 gepubliceerd.1 Daar blijkt uit op welke toezichtthema’s de AFM zich in 2013 zal richten. Een belangrijk...

 Corruptie: je ziet het pas als je het door hebt

Transparency International (TI) vestigt wereldwijd de aandacht op de gevolgen van corruptie en de noodzaak van de bestrijding ervan. De laatste jaren neemt de aandacht voor bestrijdin...

 Te biecht, of niet?

Een ondernemer die binnen zijn onderneming te maken krijgt met omkoping van een ambtenaar in het buitenland, zou kunnen overwegen deze feiten zelf te melden bij het Openbaar Minist...

 Kritisch over Proactive Law for Managers

George Siedel and Helena Haapio, Proactive Law for Managers – A Hidden Source of Competitive Advantage, England/USA: Gower Publishing 2011 (xix + 172 p.), ISBN 978-1-4094-0100-1 Gerlinde Berger...

 Gewijzigde WWFT-verplichtingen voor advocaten en andere juridische dienstverleners

De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) is per 1 januari 2013 gewijzigd. Dit artikel belicht de belangrijkste wijzigingen voor advocaten en andere juridische di...

 Bouwen op klantvertrouwen. Hoe banken omgaan met de persoonsgegevens van hun klanten

Klantvertrouwen In tijden van crises worden financiële dienstverleners, banken in het bijzonder, kritisch gevolgd. Als het vertrouwen van consumenten in de economie laag is, is men eerder geneig...

 Bestaansrecht retail banking in gevaar door financial economic crime wetgeving

De meeste banken hebben een formule voor de retailmarkt ontwikkeld waarin de klant snel, goedkoop en op afstand wordt bediend. Deze karakteristieken staan op gespannen voet met de toenemende ant...

 De ‘zwarte lijst’ van de bank

Personen die betrokken zijn geweest bij bank(pas)fraude kunnen door de getroffen bank worden opgenomen op een ‘zwarte lijst’. Banken willen dan doorgaans voor een langere tijd geen zaken meer me...

 Lessons Learned

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen waaruit lering getrokken kan worden. We learn. Zij worden beschreven als zouden zij zich afspelen ...