Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2014 nr. 6

Waarderen en vergelijkbaar maken van pandaspecten; ITZA passé bij winkels!

mr. J. Nijsten*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Na het overlijden van George ten Have hebben Peter van Arnhem en Tom Berkhout het leerboek en naslagwerk Taxatieleer vastgoed 1, verder te noemen Taxatieleer 1, geactualiseerd.1 Voorts is de structuur van het boek aangepast. In dit boek worden o.a. de taxatiemethoden en hun benaderingswijzen behandeld. De comparatieve benadering, de inkomstenbenadering en de kostenbenadering omvatten één of meer uitgewerkte, praktisch toepasbare methoden die zijn gestoeld op de betreffende benadering. Deze taxatiemethoden hebben als uitkomst de marktwaarde van een vastgoedobject. De comparatieve benadering kent de vergelijkingsmethode en de regressiemethode. Bij de vergelijkende methode komt onder de paragraaf ‘Huurwaardekapitalisatie’ de bepaling van de markthuurwaarde aan de orde. Ter waardering van pandaspecten gaan zij bij winkels uit van een specifiek omschreven ITZA-methode. Taxatieleer vastgoed 2 van de hand van George ten Have hanteert deze ITZA-methode voorts bij een bere...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Soorten waarderingsmethoden van de pandaspecten

Functionele methode

Overall-methode

ITZA-methode

Bezwaren tegen ITZA-methode met vaste waardering en dieptes

Grondslag Consumentengedrag

Grondslag hoe groter hoe goedkoper per m²

ITZA standaarden kloppen niet

ITZA is niet gebaseerd op de praktijk

Consequente doorvoering maatgevend?

Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Nijsten*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/11752

Verder in 2014 nr.6

 Voorwoord

Voor 2008 werden panden veelal boven de boekwaarde verkocht en werd er nauwelijks aandacht besteed aan de manier waarop vastgoedtaxaties werden opgesteld. Sinds de crisis staan vastgoedtaxaties ech...

 Regulering van taxatierapporten, zinvol of niet?

De afgelopen twee jaar worden er veel discussies gevoerd in de media omtrent taxaties. De neergang op de financiële markten heeft ook de vastgoedmarkt met zich meegetrokken. Vastgoedprijzen zijn ha...

 Waarderen en vergelijkbaar maken van pandaspecten; ITZA passé bij winkels!

Na het overlijden van George ten Have hebben Peter van Arnhem en Tom Berkhout het leerboek en naslagwerk Taxatieleer vastgoed 1, verder te noemen Taxatieleer 1, geactualiseerd.[1] Voorts is de stru...

 Partiële ontbinding van de huurovereenkomst door de huurder

In dit artikel staat de (partiële) ontbinding van de huurovereenkomst door huurder centraal. Hoe verhoudt art. 7:207 BW zich tot een reguliere ontbinding op grond van art. 6:265 BW en verder? Dit a...

 Geen goodwill, geen indeplaatsstelling Pleidooi voor een striktere toepassing van het recht op indeplaatsstelling

Art. 7:307 BW geeft de huurder van 290-ruimte (detailhandel, ambachtszaken, horeca en hotels) de mogelijkheid om, indien de huurder zijn positie onder de huurovereenkomst wil overdoen aan een de...