Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2014 nr. 6

Geen goodwill, geen indeplaatsstelling Pleidooi voor een striktere toepassing van het recht op indeplaatsstelling

mr. F.C. Borst*

Art. 7:307 BW geeft de huurder van 290-ruimte (detailhandel, ambachtszaken, horeca en hotels) de mogelijkheid om, indien de huurder zijn positie onder de huurovereenkomst wil overdoen aan een derde vanwege de verkoop van zijn onderneming, de daarvoor benodigde medewerking van de verhuurder af te dwingen via de rechter.1 Toch zien we uitspraken voorbij komen, waarin voor iedereen duidelijk is dat van een overname van het lopende bedrijf geen sprake is, terwijl de verhuurder door de rechter

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

gedwongen wordt tot medewerking. Met onderstaand artikel beoog ik een knuppel(tje) in het hoenderhok te gooien met de stelling: ‘Daar waar geen sprake is van door de huurder opgebouwde goodwill die de opvolgend huurder kan benutten, kan nooit sprake zijn van indeplaatsstelling als bedoeld in art. 7:307 BW.’ I nleiding Art. 7:307 BW is uitzondering op het beginsel van contractsvrijheid. Het artikel is bedoeld om het voor een huurder mogelijk te maken om in de situatie waarin van de huurder naar maatschappelijke opvattingen moeilijk anders verwacht kan worden dan dat hij zijn bedrijf overdraagt en hij daarvoor ook de huur moet overdragen,2 hij tot dat laatste in staat is, óók als de verhuurder daaraan niet wil meewerken. Het artikel is bedoeld om de huurder, die de met zijn onderneming opgebouwde goodwill te gelde wil maken, te beschermen. Is geen sprake van door de huurder opgebouwde goodwill, dan zou een beroep op art. 7:307 BW daar wat mij betreft op moeten afstuiten. De kantonrechter in kort geding van de rechtbank Amsterdam gaf het in een uitspraak van 21 januari van dit jaar3 goed weer: ‘De indeplaatsstellingsregeling is in artikel 7:307 BW opgenomen om een bedrijf, dat vanuit een gehuurd bedrijfspand wordt gedreven, te verkopen. De regeling is niet bedoeld om een huurrecht over te dragen.’ Hoe komt het dat rechters soms toch aan huurders de machtiging om een derde als huurder in de plaats te stellen afgeven, terwijl voor iedere buitenstaander duidelijk is dat van overdracht van de lopende onderneming geen sprake is?

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. F.C. Borst*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/11771

Verder in 2014 nr.6

 Voorwoord

Voor 2008 werden panden veelal boven de boekwaarde verkocht en werd er nauwelijks aandacht besteed aan de manier waarop vastgoedtaxaties werden opgesteld. Sinds de crisis staan vastgoedtaxaties ech...

 Regulering van taxatierapporten, zinvol of niet?

De afgelopen twee jaar worden er veel discussies gevoerd in de media omtrent taxaties. De neergang op de financiële markten heeft ook de vastgoedmarkt met zich meegetrokken. Vastgoedprijzen zijn ha...

 Waarderen en vergelijkbaar maken van pandaspecten; ITZA passé bij winkels!

Na het overlijden van George ten Have hebben Peter van Arnhem en Tom Berkhout het leerboek en naslagwerk Taxatieleer vastgoed 1, verder te noemen Taxatieleer 1, geactualiseerd.[1] Voorts is de stru...

 Partiële ontbinding van de huurovereenkomst door de huurder

In dit artikel staat de (partiële) ontbinding van de huurovereenkomst door huurder centraal. Hoe verhoudt art. 7:207 BW zich tot een reguliere ontbinding op grond van art. 6:265 BW en verder? Dit a...

 Geen goodwill, geen indeplaatsstelling Pleidooi voor een striktere toepassing van het recht op indeplaatsstelling

Art. 7:307 BW geeft de huurder van 290-ruimte (detailhandel, ambachtszaken, horeca en hotels) de mogelijkheid om, indien de huurder zijn positie onder de huurovereenkomst wil overdoen aan een de...