Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2014 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. I.C.K. Mol
mr. M. van Schie
M. van Schoonhoven-Sloot
mr. D.H. de Witte

Vaste medewerkers

mr. A. Bergers-Kemp
mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
M. Davelaar
mr. E.D. den Engelsman
mr. Th. Fraai
mr. I. Hofhuis
mr. K. Keij
mr. J.R.M. Nelen
mr. C. Otte
mr. M. E. Voorrips
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

Inleiding

Voorwoord

Voor 2008 werden panden veelal boven de boekwaarde verkocht en werd er nauwelijks aandacht besteed aan de manier waarop vastgoedtaxaties werden opgesteld. Sinds de crisis staan vastgoedtaxaties echter in de spotlights. Door het Platform Taxateurs en Accountants zijn 28 aanbevelingen opgesteld, waar taxatierapporten aan moeten voldoen. Ook AFM en DNB bezien momenteel of er voldoende maatregelen worden genomen door de Nederlandse taxatiesector. Tenslotte is er een AIFM richtlijn goedgekeurd door het Europees Parlement, waarin eisen aan taxateurs worden gesteld. Drs. W. Rodermond stelt zich... ...lees meer

Artikel

Geen goodwill, geen indeplaatsstelling Pleidooi voor een striktere toepassing...

mr. F.C. Borst*

Art. 7:307 BW geeft de huurder van 290-ruimte (detailhandel, ambachtszaken, horeca en hotels) de mogelijkheid om, indien de huurder zijn positie onder de huurovereenkomst wil overdoen aan een derde vanwege de verkoop van zijn onderneming, de daarvoor benodigde medewerking van de verhuurder af te dwingen via de rechter.1 Toch zien we uitspraken voorbij komen, waarin voor iedereen duidelijk is dat van een overname van het lopende bedrijf geen sprake is, terwijl de verhuurder door de rechter gedwongen wordt tot medewerking. Met onderstaand artikel beoog ik een knuppel(tje) in het hoenderhok... abonneren of dit artikel kopen.

Regulering van taxatierapporten, zinvol of niet?

drs. W. Rodermond MRE MRICS RT*

De afgelopen twee jaar worden er veel discussies gevoerd in de media omtrent taxaties. De neergang op de financiële markten heeft ook de vastgoedmarkt met zich meegetrokken. Vastgoedprijzen zijn hard gedaald en taxaties konden de marktbeweging nauwelijks bijhouden. In de jaren voor het ontstaan van de crisis (de periode voor eind 2008) werden taxaties nauwelijks besproken of interessant gevonden. Ze vormden vaak een sluitstuk bij een transactie. De meeste panden werden boven de boekwaarde verkocht.Twee jaar geleden is het Platform Taxateurs en Accountants (PTA) opgericht. Het PTA ... abonneren of dit artikel kopen.

Waarderen en vergelijkbaar maken van pandaspecten; ITZA passé bij winkels!

mr. J. Nijsten*

Na het overlijden van George ten Have hebben Peter van Arnhem en Tom Berkhout het leerboek en naslagwerk Taxatieleer vastgoed 1, verder te noemen Taxatieleer 1, geactualiseerd.[1] Voorts is de structuur van het boek aangepast. In dit boek worden o.a. de taxatiemethoden en hun benaderingswijzen behandeld. De comparatieve benadering, de inkomstenbenadering en de kostenbenadering omvatten één of meer uitgewerkte, praktisch toepasbare methoden die zijn gestoeld op de betreffende benadering. Deze taxatiemethoden hebben als uitkomst de marktwaarde van een vastgoedobject. De compa... abonneren of dit artikel kopen.

Partiële ontbinding van de huurovereenkomst door de huurder

mr. J. Kist*

In dit artikel staat de (partiële) ontbinding van de huurovereenkomst door huurder centraal. Hoe verhoudt art. 7:207 BW zich tot een reguliere ontbinding op grond van art. 6:265 BW en verder? Dit artikel behandelt de verschillen en de overeenkomsten en inventariseert risico’s, waarmee huurder en verhuurder worden geconfronteerd.Ontbinding algemeen en huurprijsverminderingOntbinding heeft tot doel partijen te bevrijden van verbintenissen uit hoofde van wederkerige overeenkomsten voor zover daar geen prestatie (meer) tegenover staat (tekortkoming). Daarbij is niet van belan... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentiebespreking (TvHB 2014/21,22,23,24)

mr. N. Eeken en prof. mr. A.W. Jongbloed

TvHB 2014/21 Gerechtshof Amsterdam 26 augustus 2014 ECLI:NL:GHAMS:2014:3544 Oracle / Westinvest Samenvatting Beëindiging, niet tijdige huuropzegging, bode, bank- garantie, (niet) verschenen huurtermijnen Huurder heeft de huurovereenkomst te laat opgezegd. Vraag is of het verhuurder op of vóór de uiterste opzegdatum ondubbelzinnig duidelijk was dat huurder de huurovereenkom... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

mr. G. Elst[1] Jurisprudentieoverzicht betreffende voor de verhuur van bedrijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd – of aan de redactie ter hand gesteld – in de periode 1 augustus 2014 tot en met 30 september 2014. Hof van Justitie van de Europese Unie Hof van Justitie van de Europese Unie 10 juli 2014, zaak: C-213/13 (kwalificatie, aanbesteding, voorovereenkomst) De Italiaanse gemeente Bari wenste de volledige lokale rechterlijke macht in één nieuw gerechtsgebouw onder te brengen.... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mw. mr. M. van Schoonhoven-Sloot*

Wet- en RegelgevingTweede KamerKamerstukken II 2011/12, 33 018: Wijziging Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verbetering huurbescherming huurders bedrijfsruimte: Geleidende brief (nr. 1), voorstel van wet (nr. 2), memorie van toelichting (nr. 3), advies van de Raad van State en reactie van indieners (nr. 4), nota van wijziging (nr. 5), verslag (nader, tweede nader etc.) (nr. 6).PublicatiesH.A. Nuij, ‘Vastgoedinvesteringen in Nederland uit dal door buitenlandse investeerders ‘, abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS