Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2014 nr. 6

Regulering van taxatierapporten, zinvol of niet?

drs. W. Rodermond MRE MRICS RT*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De afgelopen twee jaar worden er veel discussies gevoerd in de media omtrent taxaties. De neergang op de financiële markten heeft ook de vastgoedmarkt met zich meegetrokken. Vastgoedprijzen zijn hard gedaald en taxaties konden de marktbeweging nauwelijks bijhouden. In de jaren voor het ontstaan van de crisis (de periode voor eind 2008) werden taxaties nauwelijks besproken of interessant gevonden. Ze vormden vaak een sluitstuk bij een transactie. De meeste panden werden boven de boekwaarde verkocht.

Twee jaar geleden is het Platform Taxateurs en Accountants (PTA) opgericht. Het PTA is op initiatief van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) met medewerking van VastgoedCert opgericht. Doelstelling van het platform is het bundelen van kennis en inzichten van beide beroepsgroepen om te werken aan meer transparantie bij de waardering van vastgoed. Het PTA heeft 28 aanbevelingen opgesteld waar taxatierapporten aan moeten voldoen. De 28 aanbevelingen zijn onderver...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. W. Rodermond MRE MRICS RT*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/11751

Verder in 2014 nr.6

 Voorwoord

Voor 2008 werden panden veelal boven de boekwaarde verkocht en werd er nauwelijks aandacht besteed aan de manier waarop vastgoedtaxaties werden opgesteld. Sinds de crisis staan vastgoedtaxaties ech...

 Regulering van taxatierapporten, zinvol of niet?

De afgelopen twee jaar worden er veel discussies gevoerd in de media omtrent taxaties. De neergang op de financiële markten heeft ook de vastgoedmarkt met zich meegetrokken. Vastgoedprijzen zijn ha...

 Waarderen en vergelijkbaar maken van pandaspecten; ITZA passé bij winkels!

Na het overlijden van George ten Have hebben Peter van Arnhem en Tom Berkhout het leerboek en naslagwerk Taxatieleer vastgoed 1, verder te noemen Taxatieleer 1, geactualiseerd.[1] Voorts is de stru...

 Partiële ontbinding van de huurovereenkomst door de huurder

In dit artikel staat de (partiële) ontbinding van de huurovereenkomst door huurder centraal. Hoe verhoudt art. 7:207 BW zich tot een reguliere ontbinding op grond van art. 6:265 BW en verder? Dit a...

 Geen goodwill, geen indeplaatsstelling Pleidooi voor een striktere toepassing van het recht op indeplaatsstelling

Art. 7:307 BW geeft de huurder van 290-ruimte (detailhandel, ambachtszaken, horeca en hotels) de mogelijkheid om, indien de huurder zijn positie onder de huurovereenkomst wil overdoen aan een de...