Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2014 nr. 6

Partiële ontbinding van de huurovereenkomst door de huurder

mr. J. Kist*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In dit artikel staat de (partiële) ontbinding van de huurovereenkomst door huurder centraal. Hoe verhoudt art. 7:207 BW zich tot een reguliere ontbinding op grond van art. 6:265 BW en verder? Dit artikel behandelt de verschillen en de overeenkomsten en inventariseert risico’s, waarmee huurder en verhuurder worden geconfronteerd.

Ontbinding algemeen en huurprijsvermindering

Ontbinding heeft tot doel partijen te bevrijden van verbintenissen uit hoofde van wederkerige overeenkomsten voor zover daar geen prestatie (meer) tegenover staat (tekortkoming). Daarbij is niet van belang of de tekortkoming toerekenbaar is aan de schuldenaar of niet. Overmacht en eigen schuld spelen aldus en anders dan bij aansprakelijkheid voor schade geen rol. Huurrechtelijk is dit in zoverre een interessant punt omdat bij de vraag of er sprake is van een gebrek (lees: tekortkoming aan de zijde van de verhuurder) wordt aangesloten bij de regeling van art. 6:74 en 6:75 BW, welke artikelen nu jui...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Ontbinding algemeen en huurprijsvermindering

Bewijslast en risico

Verhuurder moet in kennis zijn gesteld van het gebrek

Verval en verjaring

Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Kist*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/11753

Verder in 2014 nr.6

 Voorwoord

Voor 2008 werden panden veelal boven de boekwaarde verkocht en werd er nauwelijks aandacht besteed aan de manier waarop vastgoedtaxaties werden opgesteld. Sinds de crisis staan vastgoedtaxaties ech...

 Regulering van taxatierapporten, zinvol of niet?

De afgelopen twee jaar worden er veel discussies gevoerd in de media omtrent taxaties. De neergang op de financiële markten heeft ook de vastgoedmarkt met zich meegetrokken. Vastgoedprijzen zijn ha...

 Waarderen en vergelijkbaar maken van pandaspecten; ITZA passé bij winkels!

Na het overlijden van George ten Have hebben Peter van Arnhem en Tom Berkhout het leerboek en naslagwerk Taxatieleer vastgoed 1, verder te noemen Taxatieleer 1, geactualiseerd.[1] Voorts is de stru...

 Partiële ontbinding van de huurovereenkomst door de huurder

In dit artikel staat de (partiële) ontbinding van de huurovereenkomst door huurder centraal. Hoe verhoudt art. 7:207 BW zich tot een reguliere ontbinding op grond van art. 6:265 BW en verder? Dit a...

 Geen goodwill, geen indeplaatsstelling Pleidooi voor een striktere toepassing van het recht op indeplaatsstelling

Art. 7:307 BW geeft de huurder van 290-ruimte (detailhandel, ambachtszaken, horeca en hotels) de mogelijkheid om, indien de huurder zijn positie onder de huurovereenkomst wil overdoen aan een de...